Tak postawione pytanie wydaje się znacznie mniej ważne niż to o udźwig widlaka. Wbrew pozorom jest istotne – zwłaszcza w sytuacji, gdy wózek ma pracować wewnątrz pomieszczeń magazynowych lub na hali zakładu przemysłowego. Korzystanie z bardzo ciężkich urządzeń może doprowadzić do uszkodzenia posadzki, a przy pracach na wyższych kondygnacjach nawet do załamania konstrukcji stropu.

Waga wózka widłowego jest ważna

Wózki jezdniowe podnośnikowe, nawet bez obciążenia ładunkiem, są ciężkie. Wynika to z ich konstrukcji, której ważnym elementem jest przeciwwaga – zapewnia ona stabilność pojazdu podczas wysokiego unoszenia wielkogabarytowych ładunków. Jeśli warunki techniczne budynku nie dopuszczają wysokich obciążeń punktowych, obiekt nie jest przystosowany do składowania ciężkich towarów. Jeżeli natomiast w takim magazynie mają być składowane towary o niewielkiej masie, zamiast zakupu wózków samojezdnych właściciel może zdecydować się na lżejsze, ręczne wózki paletowe z podnośnikiem.

Masa wózka widłowego bez ładunku

Na tytułowe pytanie tego artykułu nie ma jednej odpowiedzi. Ciężar wózka będzie różnił się w zależności od tego wielu czynników, w tym konstrukcji, dopuszczalnej masy ładunków i wysokości unoszenia. Posłużmy się przykładem kilku różnych modeli nowych wózków Jungheinrich:

  • akumulatorowy wózek wysokiego składowania Jungheinrich ETV 216i o udźwigu 1600 kg bez ładunku waży 3438 kg (unoszenie do 6500 mm);
  • akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy Jungheinrich EJC 216z o udźwigu 1600 kg bez ładunku waży 1260 (unoszenie do 2400 mm)
  • ręczny wózek paletowy Jungheinrich AM 15l o udźwigu 1500 kg waży zaledwie 65-71 kg (w zależności od dodatkowych parametrów), ale pozwala na podnoszenie ładunku tylko na wysokość 120 mm.

Im większa wysokość podnoszenia i ciężar ładunku, tym cięższy musi być wózek. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie jego stabilności. Dlatego masa całkowita silnikowych wózków widłowych o największym udźwigu i wysięgu zwykle oscyluje w granicach dwukrotności dopuszczalnej masy ładunku i zwykle przekracza 1500 kg. Jak widać na przytoczonym przykładzie, im mniejsza wysokość unoszenia, tym lżejszy może być sam wózek – mówi specjalista z Inicjatywy Północno-Zachodniej.

Wózki jezdne podnośnikowe zapewniają największą wygodę użytkowania i w wielu miejscach korzystanie z nich jest po prostu niezbędne. Jednak tam, gdzie do prac przeładunkowych można zaangażować pracowników, warto wziąć pod uwagę alternatywne rozwiązania. Ręczne wózki podnośnikowe, wózki masztowe, piętrowe, stoły nożycowe – to tylko niektóre z urządzeń, które mogą usprawnić pracę w przedsiębiorstwie bez nadmiernego obciążania stropów i posadzek.