Nadeszła wiekopomna chwila i w końcu jesteśmy absolwentami liceum. Wkroczyliśmy w świat dorosłości i musimy podjąć pierwszą decyzją, jakże ważną dla kształtu naszego przyszłego życia. Otóż dotyczy ona naszego dalszego działania po ukończeniu szkoły średniej. Co zatem robić po liceum? O tym wszystkim można przeczytać w poniższym artykule. Zachęcamy do jego lektury nie tylko absolwentów
liceów, ale także ich rodziców!

Naturalna kontynuacja, czyli studia

Większość maturzystów jako kontynuacje dotychczasowej nauki podejmą studia. Wielu młodych osób podkreśla, że nie ma wyuczonego zawodu, a nauka w uczelni wyższej pomogą im podnieść atrakcyjność jako przyszłego pracownika. Z tego względu studia to swoista inwestycja w przyszłość.

Studia to nie tylko czas nabywania umiejętności zawodowych, ale także rozwijania nowych znajomości, które mogą przydać się w przyszłości. Jednak trzeba pamiętać, żeby przy wyborze kierunku studiów nie kierować się przemijającą modą. Główne kryterium wyboru powinny stanowić nasze predyspozycje i zainteresowania.

Jeżeli chcemy iść na studia to, możemy zastanowić się nad wzięciem udziału w kursach przygotowujących do studiów albo do egzaminów wstępnych, które są jeszcze obecne na niektórych kierunkach. Jeżeli nie mamy odpowiedniej gotówki na ten cel to pomocna może okazać się szybka gotówka. Pamiętajmy jednak, że szybka gotówka wymaga spłaty w przyszłości.

Idziemy do pracy

Część absolwentów liceów decyduje się na pójście do pracy. Osoby te nie mają chęci kontynuować edukacji albo ze względu na aktualną sytuację materialną muszą podjąć pracę. Ta część absolwentów liceów nie ma kwalifikacji i niezbędnego doświadczenia. Znajdują oni zatrudnienie na stanowiskach, na których nie trzeba posiadać wysokich kwalifikacji. Najczęstsze stanowiska pracy to: kelner/-ka, pomoc kuchenna, sprzedawca, pracownik fizyczny.

A może szkoła policealna

Stanowi fajną alternatywę dla absolwentów, którzy nie chcą iść na studia wyższe. Jednak osoby takie także powinny dalej inwestować w edukację. Szkoła policealna to miejsce, które pozwala zdobyć wymarzony zawód. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego profilu placówki.

Edukacja w szkole policealnej trwa od roku do maksymalnie dwóch. Dostępna jest forma stacjonarna i niestacjonarna. Jeżeli potrzebne są nam dodatkowe środki finansowe na kontynuowanie nauki to pomocna mogą okazać się szybka gotówka oferowana przez instytucje pozabankowe.