ETF to określenie dla otwartych funduszy inwestycyjnych, które stworzono po to, aby w dokładny sposób śledziły zawirowania na indeksach giełdowych, surowców i innych aktywów. ETF-y mają sporo cech charakterystycznych, które w znaczący sposób odróżniają ja od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym są i jak działają fundusze ETF. Każdy początkujący inwestor powinien zapoznać się z jego treścią, ponieważ dzięki temu będzie mógł podejmować trafniejsze decyzje dotyczące lokowania swojego kapitału.

Fundusze ETF – definicja pojęcia

ETF-y to papiery wartościowe, które są notowane na giełdzie. Osoby, które decydują się na inwestycję w ETF, pozyskujemy zdywersyfikowany portfel aktywów ze spółek, które dany ETF śledzi. Takim indeksem może być np. WIG30. Wszystkie fundusze są cyklicznie wyceniane na giełdzie, dlatego ich posiadacze mają na bieżąco aktualną wiedzę na temat tego, w które instrumenty opłaca się inwestować, a które lepiej byłoby jak najszybciej sprzedać.

Działanie funduszy ETF w praktyce

ETF śledzi notowania konkretnego WIG, na przykład WIG 30. Wszystkie spadki i wzrosty wartości tego indeksu giełdowego będą miały wpływ na wartości ETF-ów zgromadzonych przez inwestorów. Warto wiedzieć, że osoby zaopatrujące się w ETF w sposób pośredni kupują wszystkie spółki z danego indeksu.

W porównaniu z klasycznymi funduszami inwestycyjnymi, obrót ETF-ami odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku akcji. W ten sposób posiadacze ETF-ów mają dostęp do najświeższych informacji na temat wyceny posiadanych przez nich aktywów.

Inwestycję w ETF-y można poczynić już przy jednej jednostce, dzięki czemu próg wejścia dla początkujących nie jest zbyt wysoki. Daje to także całą masę możliwości w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego bez ponoszenia dużych kosztów.

Niższe koszty zarządzania

Kolejnym niewątpliwym atutem wynikającym z inwestycji w fundusze ETF jest fakt, iż charakteryzują się one zdecydowanie niższymi kosztami zarządzania. Jest to uwarunkowane tym, że fundusze ETF są zarządzane w sposób pasywny – nie dążą do pobicia indeksów, gdyż ich celem jest ich jak najdokładniejsze odwzorowywanie.

Z racji niskich kosztów ETF-y mogą być wykorzystywane bez ograniczeń przez przytłaczającą większość inwestorów – nie tylko firmy, ale również indywidualne osoby poszukujące dodatkowego źródła zarobku, które nie posiadają zbyt wielu wolnych środków. Dzięki ETF-om można zyskać dostęp do indeksów giełdowych z całego świata i to bez wychodzenia z domu. W tej chwili działają wyspecjalizowane giełdy online, które umożliwiają handel ETF-ami pod dowolną szerokością geograficzną. Odwiedź witrynę tutaj i poznaj szczegóły.