Badanie dopplerowskie to specjalistyczna odmiana badania USG, pozwalająca na wykrycie wszelkiego rodzaju problemów z drożnością naczyń krwionośnych. Dotyczy to przede wszystkim blaszek miażdżycowych oraz zakrzepów, które mogą doprowadzić do zablokowania naczynia i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Badanie Dopplera wykonywane jest także u kobiet w ciąży, najczęściej w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości podczas rutynowych badań lub podstawowego USG.

Badanie USG Dopplera w ciąży

USG Dopplera w ciąży to metoda, która pozwala na wykrycie różnych problemów związanych z rozwojem płodu. Nie zalicza się do badań podstawowych, dlatego wykonywane jest jedynie w określonych przypadkach. Głównym wskazaniem do USG dopplerowskiego zalicza się ciąże wysokiego ryzyka, np. u kobiet po 35. roku życia lub pacjentek, które wcześniej straciły ciążę. W wielu przypadkach to właśnie nieprawidłowy przepływ krwi jest przyczyną problemów. Badanie dopplerowskie w ciąży może pomóc w ocenie przyczyn przedwczesnego porodu i zaobserwowaniu konfliktu serologicznego, dlatego często stanowi podstawę do podjęcie decyzji o rozwiązaniu ciąży w momencie odpowiednim dla dobra płodu oraz matki.

Wskazania do badania dopplerowskiego w ciąży

Badanie Dopplera w ciąży obrazuje stan zdrowia zarówno dziecka, jak i matki. Do głównych wskazań zalicza się przede wszystkim wcześniejsze lub obecne zagrożenie porodu przedwczesnego, wcześniejsze poronienie lub wcześniejsze i obecne ciąże wysokiego ryzyka. Badanie dopplerowskie w ciąży zalecane jest również w przypadku ciąży mnogiej. Do jego przeprowadzenia mogą nakłonić lekarzy przedwczesne skurcze poporodowe, wady i choroby serca płodu, zaburzenia rytmu serca płodu czy infekcje wewnątrzmaciczne. USG Dopplera w ciąży okazuje się niezbędne także wówczas, gdy standardowe badania wykryją choroby genetyczne, wady rozwojowe, konflikt serologiczny czy zbyt małą ilość płynu owodniowego.

Przebieg badania dopplerowskiego w ciąży

Badanie to opiera się na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, pozwalającego na ocenę kierunku i prędkości przepływu krwi przez naczynia. Ultrasonograf emituje fale, które padają na krwinki płynące w krwioobiegu i zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do szybkości przepływu. Do USG Dopplera nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podczas badania lekarz nakłada na głowicę aparatu żel i przykłada ją do ciała pacjentki, po czym na ekranie ujawnia się obraz przedstawiający przepływ krwi przez naczynia krwionośne. Cały proces trwa około 15-20 minut.