Roczne rozliczenie podatkowe to czas, kiedy każdy podatnik ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Ta forma wsparcia jest nie tylko prosta, ale również niezwykle istotna dla wielu organizacji, które na co dzień pomagają potrzebującym. Wśród nich znajduje się fundacja Rycerze i Księżniczki, a także inne OPP, które realizują różnorodne misje społeczne.

Fundacja Rycerze i Księżniczki

Fundacja Rycerze i Księżniczki to przykład organizacji, która jako OPP skupia się na wsparciu osób zmagających się z ciężkimi chorobami. Działania fundacji obejmują organizowanie zbiórek pieniężnych na leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin. Przekazanie 1,5% podatku na rzecz tej fundacji to sposób na realne wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Inne Organizacje Pożytku Publicznego Warte Wsparcia

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) pełnią kluczową rolę w naszym społeczeństwie, zajmując się szeroką gamą działań na rzecz dobra publicznego. Ich działalność może obejmować wsparcie dla osób zmagających się z poważnymi chorobami, w tym finansowanie terapii oraz zapewnianie wsparcia psychologicznego i materialnego dla chorych i ich rodzin.

Wiele OPP skupia się na pomocy humanitarnej, w tym na wsparciu osób dotkniętych przez klęski żywiołowe i konflikty zbrojne. Te organizacje często działają zarówno na terenie kraju, jak i na arenie międzynarodowej, niosąc pomoc w najbardziej potrzebujących regionach świata.

Inną ważną sferą działalności OPP jest opieka paliatywna i hospicyjna. Organizacje te często wspierają hospicja oraz prowadzą edukację w zakresie opieki nad osobami w terminalnym etapie choroby, zapewniając godne warunki życia i wsparcie dla osób umierających oraz ich rodzin.

Wsparcie takich organizacji przez przekazanie 1,5% podatku dochodowego jest cennym wkładem w ich działania, pomagając im kontynuować i rozwijać swoje misje na rzecz społeczeństwa. Przekazanie części podatku na OPP to prosta, ale efektywna forma pomocy, która może przynieść znaczące korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i osobom potrzebującym na całym świecie.

Jak Przekazać 1,5% Podatku?

Przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jest procesem łatwym i dostępnym dla każdego podatnika. Procedura ta nie wymaga dodatkowych opłat ani skomplikowanych formalności. Oto krok po kroku, jak można to zrobić:

  1. Wybór Organizacji: Przede wszystkim należy wybrać OPP, której chcemy przekazać środki. Każda z tych organizacji posiada unikalny numer KRS, który jest kluczowy w procesie przekazywania środków.
  2. Wypełnianie Deklaracji Podatkowej: Podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej (np. PIT-37, PIT-36), znajdź sekcję poświęconą przekazywaniu 1,5% podatku. W tej części formularza należy wpisać numer KRS wybranej organizacji.
  3. Określenie Kwoty: Następnie określ się kwotę, jaką chcesz przekazać. Zazwyczaj system sam oblicza 1,5% twojego podatku należnego, ale możesz również samodzielnie wpi