Panele słoneczne to zespół ogniw słonecznych, które mogą bezpośrednio przekształcać światło w energię elektryczną. Łącząc moc kilku paneli słonecznych, można pokryć część zapotrzebowania rodziny na energię elektryczną.

Panele słoneczne a energia elektryczna

Za pomocą paneli słonecznych można zamienić światło słoneczne, które jest bezpłatne i niewyczerpalne, w energię elektryczną. Tę konwersję uzyskuje się dzięki tzw. materiałowi „półprzewodnikowemu”, z którego wykonane jest każde ogniwo słoneczne.

Dwie generacje paneli słonecznych

Materiałem najczęściej używanym do ogniw słonecznych jest krzem. Materiał ten może występować w trzech formach: krzem monokrystaliczny, krzem polikrystaliczny (lub multikrystaliczny), krzem amorficzny.Różne formy wytwarzają różne typy paneli słonecznych o różnej cenie, okresie użytkowania i wydajności

Panele słoneczne pierwszej generacji wykorzystują krzem monokrystaliczny lub polikrystaliczny (wydajność od 12 do 19 %).

Panele słoneczne drugiej generacji składają się z ogniw słonecznych wykonanych z amorficznego krzemu. Ta nazwa dotyczy również paneli słonecznych opartych na innych materiałach. Szczególną cechą tej drugiej generacji jest to, że wykorzystuje cienkie warstwy półprzewodników. To wyjaśnia, dlaczego panele te są tańsze i bardziej estetyczne, ale mają też niższą wydajność (od 5 do 11%)

Konwerter: najważniejszy element instalacji

Panele słoneczne generują prąd stały. Aby móc wykorzystać tę energię w domu lub umieścić nadwyżkę w sieci, należy go przekonwertować na prąd przemienny 230 V. Odbywa się to za pomocą konwertera, który jest zintegrowany z obwodem elektrycznym w pobliżu paneli słonecznych.

Jakiego poziomu produkcji możemy się spodziewać?

Moc instalacji fotowoltaicznej wyraża się w watach szczytowych (Wp). Jest to maksymalna pojemność elektryczna, jaką może uzyskać ogniwo słoneczne w idealnych warunkach: kolektor słoneczny skierowany w stronę słońca na bezchmurnym niebie.

Montaż paneli słonecznych

Idealna orientacja dla paneli słonecznych jest rzeczywiście skierowana na południe. W przypadku montażu paneli pomiędzy południowym wschodem a południowym zachodem straty mocy wynoszą 5 %. W mieście często trudno jest wykorzystać więcej miejsca na panele słoneczne. Ale ponieważ wydajność paneli stale rośnie, możliwe będzie pokrycie coraz większej części potrzeb przy tej samej powierzchni!