Nadzory archeologiczne to badania archeologiczne wykonywana w trakcie realizacji inwestycji. Ta forma badań zalecana jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeśli planowana inwestycja znajduje się w pobliżu stanowisk archeologicznych lub istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia zabytków archeologicznych. Do zadań archeologa w trakcie realizacji nadzoru archeologicznego należy rozpoznanie czy na obszarze objętym inwestycją nie występują zabytki archeologiczne. W przypadku ich stwierdzenia wykonuje dokumentację archeologiczną oraz zabezpiecza zabytki archeologiczne.

Nadzory archeologiczne rozliczane są według różnych stawek, uzgodnionych z inwestorem. Przeważnie stasowane są rozliczenia: godzinowe, dzienne (liczona każda wizyta archeologa na budowie), metrażowa w przypadku inwestycji linowych, a zdarzają się także ryczałtowe za całość inwestycji.  Z uwagi na pewne trudności wynikające z rozliczania tych form pracy archeologa, a także dbałości o poszanowanie dziedzictwa kulturowego firma Ideatorium wprowadziła możliwość zlecenia nadzorów archeologicznych w formie abonamentu miesięcznego.  Oferta ta sprawdza się w przypadku inwestycji, w których prace ziemne mogą trwać ponad 3 miesiące. W takiej formie ilość dni spędzona na nadzorach jest bardzo elastyczne dostosowana do różnych zmiennych, które występują podczas realizacji prac ziemnych. W przypadku długich odcinków lub dużych obszarów uwzględniają pracę kilku archeologów, także w trakcie trwania prac w weekendy, w okresach świątecznych lub porach nocnych. Przy wariancie abonamentowym inwestor nie martwi się czy dobrze skalkulował z archeologiem liczbę godzin lub wizyt na stanowisku, a jest spokojny, że w okresie abonamentowym ma archeologa do dyspozycji i jest on obecny przy wszelkich pracach ziemnych. Kierownicy budowy także są odciążeni, ponieważ nie muszą kontrolować faktycznej obecności archeologa na placu budowy.

Koszt nadzorów archeologicznych w formie abonamentu miesięcznego w firmie Ideatorium uwzględniają kilka głównych czynników, do których należą: powierzchnia obszaru objętego nadzorem (bądź długość i szerokość inwestycji liniowej), planowany okres realizacji wszelkich prac ziemnych, informacje o stanowiskach archeologicznych  znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytym podczas licznych nadzorów archeologicznych realizowanych  na obszarze województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wiemy, jak ważna jest rzetelne prowadzenie tego typu prac, co pozwala spokojnie reprezentować inwestora w zakresie archeologii przed Urzędem Konserwatorskim. Wiemy także, że obecność doświadczonego archeologa na budowie pozwala na systematyczne i elastyczne dostosowanie się do przebiegu prac ziemnych co pozwala na sprawną i terminową realizacje inwestycji.

Warto więc szukając firmy archeologicznej, której zleci się realizacje nadzorów archeologicznych, kierować się nie tylko oferowaną ceną, ale sprawdzić jej doświadczenie na porównywalnej inwestycji oraz co najważniejsze dowiedzieć się opinii o jakości współpracy oraz  przebiegu realizacji prac archeologicznych od poprzedniego kierownika projektu lub kierownika budowy.

Artykuł powstał przy udziale archeologów z: IDEATORIUM Archeologia Gdańsk | +48 508 784 443