Dostęp do kompleksowych informacji jest kluczem do optymalizacji działań i generowania wyższych dochodów każdej firmy. System APS, odpowiedzialny za zaawansowane planowanie produkcji, jest niezbędnym narzędziem dla nowoczesnych firm produkcyjnych. Jakie funkcje powinien posiadać i w jaki sposób przekładają się one na korzyści dla Twojej firmy? O tym poniżej. Od odpowiedniego zaplanowania produkcji zależy wydajność całego cyklu produkcyjnego, terminowość realizacji zleceń a także poziom satysfakcji klienta. Wspierając się systemem APS, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, możesz mieć pewność, że sprostasz wyzwaniom współczesnej produkcji. Oprogramowanie od OptiMES pozwoli Ci nie tylko zaplanować produkcję, ale także odpowiednio alokować zasoby ludzkie a w razie potrzeby przeplanuje pracę i powiadomi Cię o pojawiających się ryzykach.

Niezbędne funkcje APS

Aby efektywnie planować produkcję system APS powinien adresować cztery kluczowe potrzeby wynikające ze specyfiki produkcji i rosnących wymagań rynkowych.

1. Dokładne czasy wykonania zadań

Realistyczne planowanie wymaga dokładnych danych na temat tego, ile czasu zajmuje wykonanie określonych zadań. Tylko rzeczywiste dane zbierane z hali produkcyjnej pozwalają na precyzyjne planowanie działań.

2. Podgląd pracy w czasie rzeczywistym

Racjonalne zarządzanie wymaga stałego dostępu do aktualnych informacji na temat postępów pracy i rozliczania produkcji. W oparciu o te dane możesz ustalać i modyfikować odpowiednio priorytety oraz przesuwać zasoby a także odpowiednio wcześnie reagować na sygnały o możliwych problemach.

3. Realistyczny model planowania wydajności

Optymalne planowanie wymaga uwzględnienia szeregu czynników i wyjątków, które mogą ograniczać twoją zdolność do realizacji zlecenia tj.: terminy, konfiguracja zmian, surowce, przezbrojenia, dostępność narzędzi i ludzi, wydajność stanowisk, technologie, normatywy itp. Program APS musi być w stanie uchwycić wszystkie te ograniczenia, a następnie użyć inteligentnego modelu do wygenerowania najlepszego dostępnego wariantu planu.

4. Udostępnianie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramu

Nawet najlepiej przygotowany plan na niewiele się zda, jeśli znajduje się na kartce na biurku planisty lub będzie w ogólnodostępnym arkuszu kalkulacyjnym. Dzisiejsza dynamika produkcji powoduje, że sytuacja bardzo szybko ulega zmianom – harmonogram musi być w sposób równie szybki i elastyczny dostosowywany do nowych wymagań oraz udostępniony w czasie rzeczywistym wszystkim osobom zaangażowanym w jego wykonanie. Tylko taki sposób działania daje kontrolę nad procesem oraz stwarza pełną możliwość natychmiastowego rozwiązywania kwestii, zanim urosną one do rangi poważnego problemu.

System APS od OptiMES spełnia wszystkie te założenia – jego funkcjonalności pozwalają na:

  • zaplanowanie każdego typu produkcji,
  • optymalizację „wąskich gardeł” i przepływów materiałowych,
  • wizualizację postępów i rozliczenia produkcji w czasie rzeczywistym – w preferowanej formie i dowolnym miejscu,
  • symulacje typu „what if”, które pozwalają świadomie podejmować decyzje o zmianie priorytetów, zaangażowaniu zasobów ludzkich czy zakupie nowego sprzętu,
  • tworzenie szablonów technologii i operacji,
  • pełną kontrolę nad zapotrzebowaniem surowcowym i personalnym,
  • lepsze zorganizowanie kooperacji czy podwykonawstwa,
  • skuteczne kontrolowanie stanów magazynowych dzięki rzetelnym prognozom.

System APS od OptiMES to wszystkie kluczowe funkcje w jednym zintegrowanym narzędziu, co pozwala osiągać najlepszą efektywność i płynność działań. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź szczegóły rozwiązań, które pomagają firmom produkcyjnym radzić sobie z rosnącą presją rynkową. Przetestuj w jaki sposób APS może przynieść znaczne oszczędności kosztów i poprawę wydajności Twojej firmy!