Wózki widłowe to jedne z najczęściej wykorzystywanych urządzeń transportu bliskiego w magazynach, obiektach przemysłowych czy sklepach wielkopowierzchniowych. Operatorzy wózków widłowych stanowią więc grupę pożądanych specjalistów na całym rynku pracy – również dziś, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Sprawdź, dlaczego warto uzyskać uprawnienia na wózki widłowe i podjąć pracę w tym perspektywicznym zawodzie.

Jak uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Wózki widłowe zgodnie z prawidłową nomenklaturą nazywane są wózkami jezdniowymi podnośnikowymi i podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Urząd Dozoru Technicznego. W związku z tym ich obsługa oraz konserwacja wymagają uzyskania uprawnień nadawanych w drodze państwowego egzaminu składanego przed komisją UDT.

Aby przystąpić do egzaminu i zapewnić sobie szansę na to, by uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, warto odbyć kurs operatorski. Takie szkolenie kompleksowo przygotuje Cię nie tylko do uzyskania uprawnień, ale przede wszystkim do wydajnej i bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

Do kursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie musisz mieć żadnego dotychczasowego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub branży. Wystarczy chęć do nauki i zdobywania niezbędnych umiejętności.

Zarówno kurs, jak i egzamin, składają się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas teoretycznej części szkolenia kursant poznaje wszystkie niezbędne informacje dotyczące aktualnych przepisów, procedur, zasady działania i budowy wózków jezdniowych, a także sposobów na ich bezpieczną i wydajną obsługę. Część praktyczna sprowadza się do nauki efektywnej obsługi wózków widłowych.

Kurs na wózki widłowe może być organizowany zarówno w siedzibie firmy szkoleniowej, jak i w miejscu wskazanym przez przedsiębiorstwo zamawiające kurs. Samo szkolenie przeprowadzane jest w elastyczny sposób dostosowany do potrzeb i preferencji kursantów – m.in. w trybie dziennym, wieczorowym, weekendowym, zaocznym lub przyśpieszonym. Elastyczna jest także forma finansowania szkolenia. Firmy szkoleniowe najczęściej umożliwiają kredytowanie kursu.

Uprawnienia na wózki widłowe a egzamin UDT

Uprawnienia na wózki widłowe uzyskiwane są wyłącznie po zaliczeniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego (legitymacji UDT). Koszt egzaminu wynosi obecnie 160,18 zł. Aby rozpocząć pracę na stanowisku operatorskim, poza zaświadczeniem kwalifikacyjnym konieczne jest przejście szkolenia zakładowego oraz badań lekarskich.