W branżach przemysłowych stosuje się wiele urządzeń pomiarowych, które pomagają w kontrolowaniu działania różnych instalacji z wymaganymi parametrami. Nie jest jednak tajemnicą, że są one narażone na częste błędy w swoim funkcjonowaniu, dlatego należy je regularnie regulować.

Kalibracja urządzeń polega na ustaleniu odchylenia w przedstawianych wartościach od wielkości wynikającej ze wzorca. Uwzględnia się przy tym również klasę urządzenia oraz wahania pomiarowe. Wzorcowanie takie pomaga stwierdzić, czy używane przez nas urządzenie wykonuje trafne pomiary. Jeśli taki przyrząd wskazuje nieprawdziwe pomiary, może to zagrozić naszemu bezpieczeństwu, a co za tym idzie może to doprowadzić do uszkodzenia całego układu.

manometry ciśnienia powietrza w rurociągu gazowniczym

Wspomniane wzorcowanie powinno się wykonywać w specjalnych laboratoriach posiadające akredytację pochodzącą od Polskiego Centrum Akredytacji lub wykonującą swoje zadania z przyjętymi normami. Przeprowadzenie badania wymaga pracy wykwalifikowanego zespołu ludzi. Muszą oni działać według jasno określonych procedur i na specjalistycznych urządzeniach. Po wykonaniu kalibracji urządzenia, dostajemy specjalny dokument – świadectwo wzorcowania. Potwierdza on zgodność z wymaganiami oraz cechami podanymi przez producenta. Urządzenia podaje się też sprawdzeniu w wyniku którego otrzymamy certyfikat sprawdzenia. Gwarantuje on spełnienie wymagań, które wskazał producent.

Przykładami urządzeń, które wymagają częstych kalibracji mogą być między innymi manometry, wakuometry, przetworniki i czujniki ciśnienia lub termometry przemysłowe.

Dlaczego wspomniana kalibracja jest tak ważna? Musimy pamiętać, że wskazywanie błędnych wartości na urządzeniu wiąże się z zagrożeniem przekroczenia parametrów układu. Sytuacja ta może spowodować rozszczelnienia, zagrożenie pożarowe lub w najgorszym wypadku, wybuch! Dodatkowo ma to bezpośredni wpływ na jakość całego procesu produkcji oraz oferowanych usług. To właśnie odpowiednia praca naszych urządzeń minimalizuje niebezpieczeństwo oraz błędy produkcyjne, czego skutkiem jest wytworzenie towaru o wysokiej jakości. Pomaga to w utrzymaniu wiarygodności firmy i nie naraża nas na straty finansowe.

Odpowiednie sprawdzanie naszych urządzeń pomiarowych powinno być powtarzane przez pełny okres ich eksploatacji. Dobry nawykiem będzie wykonywanie kalibracji urządzeń raz w roku, aczkolwiek jest to również uzależnione od charakteru działalności zakładu. Jeśli, nasze urządzenia wymagają bardzo dużej precyzyjności, a warunki ich pracy są bardzo wymagające, należy zwiększyć częstotliwość wykonywania wzorcowania. Mowa tutaj o przypadku, kiedy wokoło jest wysoka temperatura lub wilgotność oraz gdy urządzenia są narażone na korozję.

Im więcej takich czynników oddziaływujących na pracę, tym większa jest możliwość rozkalibrowania przyrządu oraz zniekształcenia pomiarów.

Podsumowując, wzorcowanie jest jednym z najważniejszych procesów na utrzymanie wysokiej jakości procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Częsta kalibracja urządzeń zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa oraz gwarancję zadowolenia klienta z produktu. Więcej o wzorcowaniu możesz poczytać na stronie firmowej przedsiębiorstwa Pneumat tj. www.pneumat.com.pl. Firmy, które są zainteresowane współpracą w tym aspekcie serdecznie zachęcamy do kontaktu z firmą Pneumat.