Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który ułatwia zdobycie pracy osobom bezrobotnym, takim, które poszukują zatrudnienia tylko na pewien okres czy studentom, szukającym często pracy dorywczej. Co warto wiedzieć o zasadach działania pracy tymczasowej i kiedy warto się do niej zgłosić?

Agencja pracy tymczasowej: formy zatrudnienia i zasady działania

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z pomocy agencji tymczasowej nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zazwyczaj między jest zawierana umowa na czas określony (zwłaszcza, jeśli jest to tzw. umowa na zastępstwo), a jeszcze częściej – umowa zlecenie lub umowa o dzieło, zwane umowami cywilnoprawnymi. Pośrednik (czyli agencja pracy tymczasowej) kieruje dane osoby szukające pracy do wykonywania konkretnych czynności na rzecz prawowitego pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie w agencji. Co ważne, prawo reguluje jak długo może trwać praca tymczasowa w danej firmie, ponieważ założenie jest takie, że jest to – jak sama nazwa wskazuje – praca, która będzie wykonywana przez daną osobę tylko przez pewien czas. Praca tymczasowa w jednej firmie nie może trwać łącznie dłużej niż 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy (ze względu na to, że może to być np. praca podejmowana na miesiąc lub dwa, a potem oferowana przez tego samego pracodawcę za kolejne dwa miesiące).

Agencja pracy tymczasowej – obowiązki

Podmioty, które chcą działać jako agencja pracy tymczasowej, muszą spełniać także pewne obowiązki, które są typowe dla innych przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o terminowe opłacanie ZUS i podatków. Co ważne, agencja pracy tymczasowej powinna posiadać także specjalny certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich warunków, wydany przez marszałka województwa (siedziba agencji musi znajdować się na terenie danego województwa).

Kiedy warto zgłosić się do agencji pracy tymczasowej?

Przede wszystkim wtedy, gdy sami mamy mało czasu na szukanie tymczasowej lub dorywczej pracy. Agencja pracy tymczasowej sama zaoferuje nam oferty – możemy przyjąć tę ofertę, która nas najbardziej zainteresuje i usatysfakcjonuje finansowo.