Panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji prądu. W całym procesie nie wykorzystują innych paliw. Decyzja o zainstalowaniu fotowoltaiki przyniesie nie tylko korzyści finansowe. Wykorzystanie energii odnawialnej sprawia, że panele są ekologicznym źródłem prądu. Dlaczego fotowoltaika się opłaca?

Fotowoltaika – trwałość i krótki okres zwrotu

Panele fotowoltaiczne cechują się dużą trwałością. Producenci oferują gwarancję nawet na 25 lat eksploatacji. Zazwyczaj będą produkowały prąd jeszcze dłużej. W okresie eksploatacji nie wymagają skomplikowanych zabiegów serwisowych, a jedynie mycia dwa razy w roku. Czas zwrotu inwestycji jest relatywnie krótki. Przyjmując, że koszt instalacji dla średniego gospodarstwa domowego to 15 000 zł (20 000 pomniejszone o kwotę 5 000 złotych dofinansowania w ramach programu „Mój prąd”), okres zwrotu inwestycji wyniesie około 7 – 8 lat. Po tym czasie panele jeszcze przez około 20 lat będą produkować prąd.

Panele fotowoltaiczne to darmowy prąd i uniezależnienie od cen prądu

Korzystanie z paneli fotowoltaicznych, pozwala zaoszczędzić rocznie około 1 500 – 2 000 zł. Od momentu, w którym zwróci się inwestycja, eksploatujący instalację korzysta z darmowego prądu. Jak już wyżej wspomniano będzie to około 20 lat, w tym okresie oszczędność może wynieść nawet 40 000 zł. Prognozowane podwyżki cen prądu wpłyną na jeszcze większe oszczędności prosumentów. Nie jest także problemem zmniejszona produkcja prądu w okresie zimowym. Obowiązujące przepisy pozwalają na odprowadzanie nadwyżek do sieci energetycznej i wykorzystanie ich w okresie mniejszej wydajności instalacji. W praktyce następuje zbilansowanie niedoborów nadwyżkami wyprodukowanymi latem. Dlatego gospodarstwa domowe korzystające z instalacji fotowoltaicznych nie będą płacić za prąd nawet zimą. W takiej sytuacji zmiany prądu nie będą miały wpływu na rachunki właścicieli mikroinstalacji.

Panele fotowoltaiczne to krok w walce ze smogiem

W Polsce coraz większy problem stanowi słaba jakość powietrza i smog pojawiający się w okresie zimowym. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest jednym z kroków do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Panele przy wytwarzaniu prądu nie korzystają z paliw i nie emitują zanieczyszczeń, dlatego zaliczane są do czystej energii. Ograniczenie emisji nie jest tylko na poziomie produkcji prądu. Jeżeli będzie on wykorzystywany do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej nie będą użytkowane kotły opalane paliwem, które są źródłem emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Zmieniająca się sytuacja prawna sprzyja inwestowaniu w fotowoltaikę. Rośnie również oferta firm zajmujących sie ta tematyką. Wystarczy, że wpiszesz w Google elektrownie słoneczne Bydgoszcz, Warszawa, czy Łódź i znajdziesz szeroką ofertę lokalnych dostawców Nie zwlekaj bo rok 2019 był przełomowy w tym zakresie, bo uruchomiono zarówno dofinansowanie paneli, jak i możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Przy rosnących cenach prądu i sprzyjającym programom wsparcia finansowego fotowoltaika jest jeszcze bardziej opłacalna.