Rodzice mają nie tylko moralny obowiązek utrzymywać dziecko, ale również nałożony przez prawo. Jeśli z różnych przyczyn wychowujesz samotnie swoje dziecko, koniecznie dowiedz się najważniejszych rzeczy na temat obowiązku alimentacyjnego, który ma na celu zaspokojenie potrzeb dziecka.

 

Do kiedy należy je płacić?

Alimenty na dziecko dostaje rodzic, przy którym pozostaje dziecko w wyniku rozpadu związku. Przepisy regulujące świadczenia alimentacyjne reguluje prawo rodzinne Łódź jest miastem, w którym najwięcej spraw sądowych dotyczy właśnie płacenia alimentów. Rodzice spierają się najczęściej o moment, w którym mogą przestać wypłacać świadczenia pieniężne na rzecz dziecka. Okazuje się, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. W takim razie do kiedy należy łożyć na dziecko? Prawo mówi, że obowiązek ten ustaje w momencie gdy dziecko jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Może to oznaczać, że obowiązek ten ustąpi nawet po zdobyciu wyższego wykształcenia. Warto zastanowić się też nad innym tematem, a mianowicie nad wysokością alimentów.

Wysokość alimentów

Od czego zależy wysokość alimentów? Prawo nie ustaliło ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty alimentów. Na ich wysokość wpływ mają przede wszystkim możliwości finansowe rodziców, które analizuje sąd. Im więcej zarabia rodzic, na którego obowiązek alimentacyjny jest nałożony, tym większe są alimenty. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę jest zdrowie dziecka. Jeśli zmaga się ono z problemami zdrowotnymi oraz wymaga leczenia, zasądzone alimenty automatycznie są większe. Niektórzy, zastanawiają się jaki wpływ na wysokość alimentów ma świadczenie wychowawcze „500+”. Jeśli rodzic pobiera takie świadczenie, to czy obowiązek alimentacyjny drugiego wygasa? A może wpływa na zmniejszenie wysokości płaconych alimentów? Jeśli i ciebie nurtują podobne pytania, wystarczy wyszukać prawnika w przeglądarce internetowej pod hasłem prawnik prawo rodzinne Łódź. Wykwalifikowana osoba będzie w stanie udzielić trafnych odpowiedzi w tym temacie.