Zawroty głowy należą do zdecydowanie mało przyjemnych dolegliwości. Mogą mieć różne podłoże; czasem są spowodowane jedynie stresem i nadmiernym zmęczeniem, czasem jednak mogą być objawem groźnej choroby. Jak sobie z nim radzić? Jak stwierdzić, czy zawroty głowy to coś poważnego?

Przyczyny zawrotów głowy

O zawrocie głowy mówimy zazwyczaj w momencie, gdy wydaje nam się, że otoczenie kręci się wokół nas (lub że to my się kręcimy, podczas gdy stoimy w miejscu). Nierzadko zawrotom głowy towarzyszy uczucie słabości, a nawet nudności. W gorszych chwilach warto usiąść w bezpiecznym miejscu, pochylając się nieco do przodu to osłabi zawroty głowy Przyczyny, szczególnie te najczęstsze to upojenie alkoholowe i nadmierne przemęczenie, jednak nie oznacza to, że występującą dolegliwość należy zignorować – zwłaszcza, jeśli występuje częściej i nie jest powiązana z konkretnym wydarzeniem. W takim przypadku istnieje podejrzenie, że objawy mają podłoże neurologiczne, sercowo-naczyniowe, laryngologiczne lub są związane z problemami natury psychicznej. Jeśli chodzi o podłoże neurologiczne, to najczęściej ma to związek z uszkodzeniem narządu przedsionkowego w uchu wewnętrznym lub innych struktur, które mają wpływ na utrzymywanie przez nas równowagi, a tym samym ograniczają zawroty głowy Przyczyny potencjalne to również niedokrwienie błędnika czy nowotwór w obrębie ucha wewnętrznego. Zawroty głowy często występują także przy takich chorobach jak stwardnienie rozsiane, udar pnia mózgu, migrena, padaczka czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zdarza się również, że zawroty głowy współwystępują z cukrzycą, niewydolnością nerek czy niedoczynnością tarczycy.

Kiedy zawroty głowy powinny nas zaniepokoić?

Jeśli zawroty głowy występują często, bezzwłocznie należy udać się do lekarza – nie jest to normalny stan i może zwiastować poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo jeśli współwystępują takie objawy jak osłabienie mięśni nóg, trudności w chodzeniu, to zalecana jest wizyta u specjalisty. Silny niepokój powinny wzbudzić zawroty głowy połączone z bólem w klatce piersiowej i zmianą rytmu serca – wtedy należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub nawet zadzwonić na pogotowie (ze względu na możliwy zawał serca).