Handel na giełdzie to proces wymiany instrumentów finansowych, w którym uczestniczą różni inwestorzy, instytucje finansowe i inne podmioty. Jednym z kluczowych czynników, który może wpłynąć na przebieg handlu i bezpieczeństwo transakcji, jest ryzyko kontrahenta.

Co to jest ryzyko kontrahenta?