Społeczność skoczków narciarskich zdaje sobie teraz sprawę, że czynniki mentalne, takie jak pewność siebie, opanowanie, koncentracja i motywacja, mają duże znaczenie dla ich wyników sportowych. W rezultacie, poprzez wzmożony trening mentalny w ostatnich latach miała miejsce poprawa wydajności wśród tych, którzy zrozumieli jak wielkie ma to znaczenie.

Na jakiej podstawie zrozumiano rolę psychiki w sukcesie skoczków?

Wiedza ta jest przedstawiona przez dziedzinę znaną jako psychologia sportu – która jest niczym innym jak badaniem czynników psychologicznych, które wpływają na uczestnictwo i wyniki sportowe skoczków narciarskich. Specjaliści w dziedzinie psychologii sportu, którzy koncentrują się na poprawie wyników poprzez trening mentalny, dążą do zwiększenia wydajności sportowej, minimalizując psychologiczne skutki słabej wydajności i zaszczepiając umysłowe umiejętności potrzebne do osiągnięcia najwyższej wydajności. Aby psychologia sportu mogła się rozwijać zawodowcy muszą edukować społeczność sportową na temat wartości i korzyści treningu mentalnego.

Trening mentalny – jak pomaga skoczkom?

Zasady psychologiczne, takie jak pozytywne myślenie, wyobrażenia i wyznaczanie celów, można stosować w sporcie poprzez trening mentalny, aby pomóc sportowcom w przygotowaniu się do zawodów. Na poziomach mistrzostw wysokiego szczebla wszyscy sportowcy mają talent i fizyczne narzędzia do rywalizacji, ale ich psychika jest narzędziem który pozwala ostatecznie rozstrzygnąć kto okaże się najlepszy.

Kiedy osiągniesz poziom sportowy w dyscyplinach sportowych tak trudnych jak skakanie na skoczniach, to, co wyróżnia naprawdę świetnych zawodników, to odporność psychiczna właśnie. Ci sportowcy mają możliwość uczenia się na popełnionych błędach, utrzymywania pewności siebie i opanowania nawet w obliczu przeciwności losu i skupienia się na tym, co jest potrzebne do pomyślnego wykonania każdego skoku, a poprzez wykorzystanie mocy treningu mentalnego są w tym wszystkim jeszcze lepsi i jeszcze mocniejsi.