Stwardnienie rozsiane, które nazywa się w skrócie jako SM, jest poważną i nieuleczalną chorobą. Przewlekłe schorzenie ma związek z układem nerwowym, a pierwsze objawy mają charakter neurologiczny. Typowe dla tej jednostki chorobowej jest stopniowe pogarszanie się stanu pacjenta. Można jednak opóźnić je, stosując odpowiednie metody lecznicze. Sprawdź, jak najczęściej postępuje się w przypadku SM.

Leczenie SM — możliwości w zakresie terapii

Stwardnienie rozsiane jest chorobą, w przypadku której bardzo trudno znaleźć przyczynę jej powstania. Cały czas trwają badania, które mogłyby wykazać, co wpływa na ciągłe pogarszanie się stanu pacjenta.

Postęp technologiczny, jaki ma miejsce w ostatnich latach, pozwala jednak na wprowadzanie coraz to nowszych metod leczenia. Część z nich u wybranych pacjentów może przynosić zadowalające rezultaty. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z nich może reagować zupełnie inaczej. Nie ma w tym przypadku reguły — wyjaśnia specjalista z Neuro Care Clinic.

Wielowymiarowe działanie wobec stwardnienia rozsianego

Osoby, które zmagają się ze stwardnieniem rozsianym, obejmuje się specjalistycznym i wielopłaszczyznowym leczeniem. Dotyczy to trzech obszarów:

  • psychoterapii,
  • fizykoterapii,
  • farmakologii.

Wraz z postępem schorzenia można zauważyć u osób chorych na SM problemy z napięciami mięśniowymi lub niedowładem kończyn. Rehabilitacja i regularne ćwiczenia pod okiem specjalisty są w stanie zminimalizować pewne upośledzenia zdolności poruszania się. Ma to ogromny wpływ na komfort codziennego życia. Wykonywanie różnych czynności przez pacjentów, którzy uczęszczają na terapię i są aktywne fizycznie, na miarę swoich możliwości, daje znacznie większe szanse na walkę z chorobą.

Każdy pacjent ze stwardnieniem rozsianym wymaga indywidualnego podejścia. To, co jednym będzie przychodzić łatwo, dla innych będzie, przeszkodzą nie do przejścia. Dlatego w każdym przypadku konieczne jest dostosowanie terapii do potrzeb chorego.

Opieka psychologiczna pacjentów z SM

Oprócz troski o aktywność fizyczną osób ze stwardnieniem rozsianym bardzo ważne jest zapewnienie im właściwej opieki psychologicznej. Każdy chory inaczej reaguje na zmiany w funkcjonalności swojego ciała, upośledzenia pewnych funkcji poznawczych, czy ból towarzyszący jednostkom chorobowym.

Warto, aby niezrozumiałe i trudne sprawy rozpracować z pomocą specjalisty, który będzie w stanie wytłumaczyć pewne niejasności.

Pomoc psychologiczna jest także bardzo ważna z punktu widzenia rodziny pacjenta. Bezradności bardzo często towarzyszą zmiany w zachowaniu, które może on wyrażać agresją, czy nawet odtrąceniem bliskim. Przepracowanie problemu z kimś obcym pozwala nabrać dystans do sprawy.

Stwardnienie rozsiane to bardzo trudna choroba. Tylko kompleksowa terapia jest w stanie zapewnić pacjentowi to, czego potrzebuje najbardziej. Fizykoterapia w połączeniu z farmakologią utrzymują ciało w jak najlepszej kondycji, z kolei psychoterapia ma wpływ na motywację do zmierzenia się ze schorzeniem.