Podżyrowałeś komuś pożyczkę? A może zaciągnąłeś zobowiązanie finansowe wspólnie z drugą osobą? To przykłady sytuacji, w których zastosowanie ma tak zwane zobowiązanie solidarne. Dowiedz się, czym dokładniej jest solidarna spłata długu oraz co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Zdarzają się sytuacje, w których odpowiedzialność finansową za określoną wierzytelność – np. powstałą w wyniku zaciągnięcia kredytu w banku czy zakupie usług telekomunikacyjnych na abonament – ponosi odpowiedzialność więcej niż jedna osoba. Dzieje się tak na przykład, gdy:

  • małżonkowie biorą wspólnie kredyt lub oboje podpisują umowę objętą zobowiązaniem finansowym;
  • jakaś osoba staje się żyrantem pożyczki zaciąganej przez inną – np. przyjaciela czy członka rodziny.

W takich sytuacjach, zgodnie z przepisami prawa, obowiązuje zobowiązanie solidarne.

Czym jest zobowiązanie solidarne w praktyce?

Zobowiązanie solidarne oznacza, że każda z osób odpowiada w takim samym stopniu za ewentualne nieuregulowane płatności, a co za tym idzie – powstałe długi. Można to wytłumaczyć na przykładzie sytuacji, w której dwie osoby wynajmują razem mieszkanie i każda z nich zobowiązuje się do płacenia swojej połowy czynszu. W momencie, gdy jedna z nich płaci wierzycielowi regularnie, ale druga ma dług – obie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuregulowane płatności.

W takich przypadkach wierzyciel ma kilka możliwości. Może:

  • wezwać do zapłaty zobowiązania tylko jednego z dłużników (np. tego, który nie wywiązuje się z obowiązków lub tego, który jest wypłacalny);
  • wezwać do zapłaty wszystkich dłużników;
  • zwolnić któregoś z dłużników z obowiązku zapłaty.

Warto jednak wiedzieć, że wierzyciel ma obowiązek przyjęcia zapłaty od którejkolwiek ze stron. Gdy zaś zobowiązanie zostanie uregulowane, ustają jego roszczenia wobec wszystkich objętych zobowiązaniem solidarnym.

Zobowiązanie solidarne z perspektywy dłużnika

Jesteś w sytuacji, w której zostałeś pociągnięty do odpowiedzialności za dług z tytułu zobowiązania solidarnego? Pamiętaj, że nawet jeżeli jesteś „tylko” żyrantem czy osobą współodpowiedzialną, skierowane wobec ciebie roszczenia pozostają w mocy prawa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z wierzycielem lub firmą windykacyjną, która zajmuje się obsługą dotyczącej cię wierzytelności. Przykładowo w firmach takich jak między innymi Ultimo możesz uzgodnić rozłożenie spłaty zobowiązania na miesięczne raty – dzięki temu unikniesz ryzyka procesu sądowego i egzekucji komorniczej. Jak to zrobić? W wielu przypadkach korzystne warunki spłaty ustalisz nawet drogą telefoniczną czy przez internet.

A co potem? Zgodnie z prawem możesz domagać się od pozostałych dłużników, aby oddali ci część lub całość uregulowanego przez ciebie długu. W ten sposób, prędzej czy później, odzyskasz pieniądze, a jednocześnie sam nie narazisz się na problemy z sądem i komornikiem.