Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co sprawia, że wypracowane przez nie zyski podlegają w rzeczywistości podwójnemu opodatkowaniu. Rozwiązaniem tego problemu może być przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak to zrobić?

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o.?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to czynność, która wymaga przebrnięcia przez kilka etapów. Należy do nich:

– sporządzenie planu przekształcenia spółki, który określa zasady i sposób przekształcenia, a także przedstawia informacje dotyczące wartości bilansowej majątku spółki;

– powzięcie uchwały o przekształceniu spółki, która wymaga aktu notarialnego;

– powołanie członków organów spółki przekształconej;

– zawarcie umowy spółki przekształconej;

– dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym polegających na wpisaniu spółki przekształconej oraz wykreśleniu spółki przekształcanej.

Warto również zaznaczyć, że spółka komandytowa staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, czyli w dniu przekształcenia. W tym samym czasie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla przekształcaną spółkę, co oznacza, że nie jest wymagane składanie odrębnych wniosków w tym zakresie.

Koszt przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej zastanawia się nad tym, ile może kosztować przekształcenie jej w spółkę z o.o. Otóż opłaty z tego tytułu można przewidzieć, ponieważ składają się z dwóch części, a mianowicie:

– opłaty sądowej za dokonanie wpisu oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), która wynosi 600 zł;

– taksy notarialnej, której wysokość jest ustalana zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy notarialnej i odnosi się do wysokości ustalonego w umowie kapitału zakładowego spółki przekształconej.

Podsumowując należy stwierdzić, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to wymagający proces, w związku z czym dobrą praktyką jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy zajmą się jego przeprowadzeniem. Są oni dostępni na https://kancelaria-slaski.pl/.