Próg rentowności (znany jako break-even point albo BEP) to prosty i bardzo przydatny wskaźnik. Pozwoli Ci określić punkt, w którym Twoje przedsięwzięcie przestaje generować straty i może zacząć generować zyski.

Po co liczyć próg rentowności?

Dzięki niemu jesteś w stanie określić, czy Twoja obecna działalność już przynosi dochody. Mając tę wiedzę, jesteś m.in. w stanie ustalić czy możesz zwiększyć wydatki swojej firmy, czy wręcz odwrotnie — powinieneś ciąć koszty.

Próg rentowności można przedstawić na trzy sposoby:

BEP ilościowy — wyraża, ile sztuk produktu musisz sprzedać.

BEP wartościowy — wyraża wartość, jaką musi osiągnąć sprzedaż.

BEP procentowy — wyraża część przewidywanego popytu, którą należy wykorzystać, by przychody zrównoważyły koszty.

Do obliczenia progu rentowności niezbędne są dwie wartości

Pierwszą z nich są koszty stałe. Do kosztów stałych zaliczają się koszty, które firma ponosi niezależnie od tego, ile wyniesie wartość czy wielkość sprzedaży. Przykładowe koszta stałe to czynsze, pensje, opłaty za media lub ubezpieczenia.

Drugą z kluczowych wartości są koszty zmienne. Przedstawia się je w ujęciu jednostkowym, czyli na sztukę wyprodukowanego towaru. Do kosztów zmiennych zalicza się m.in. koszt energii niezbędnej do produkcji, koszt zużytych materiałów czy koszt kupna niezbędnych towarów.

Jak obliczyć próg rentowności?

Wzór na najczęściej stosowany, ilościowy próg rentowności jest dość prosty:

Ilościowy próg rentowności = koszty stałe / (cena – koszty zmienne)

Uzyskany wynik to ilość produktów, jakie musi sprzedać Twój biznes, by pokryć koszty działalności.

Wartościowy próg rentowności = cena × [koszty stałe / (cena-koszty zmienne)]

Uzyskana wartość to przychód, który musi zanotować Twoja firma, by pokryć koszty działalności.

Procentowy próg rentowności = (koszty stałe/popyt) × 100%

Wartość uzyskana z tego równania będzie odpowiedzią na pytanie: jaką część przewidywanego popytu musi zaspokoić Twoja firma, by zrównoważyć poniesiona koszty.

To podstawowe, ale nie wszystkie informacje związane z progiem rentowności. Więcej na temat tego wskaźnika dowiesz się z artykułu: Co to jest próg rentowności i jak go wyznaczyć. A jeżeli interesują Cię tematy związane z funkcjonowaniem biznesu jak model biznesowy, model finansowy czy biznesplan, sprawdź ofertę konsultingową platformy Emiteo.pl.