Celem wypowiedzenie zmieniającego jest wypowiedzeniem pracownikowi obecnych warunków płacy i pracy oraz zaproponowanie mu nowych warunków. Taka zmiana powinna być jednak kluczowa, aby konieczność sporządzenia i wręczenia pracownikowi takiego pisma miała w ogóle miejsce. Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu zmieniającym?

Wypowiedzenie zmieniające — ogólna charakterystyka

Niestety s niewielu przypadkach wypowiedzenie zmieniające może być korzystne dla pracownika. Co więcej, nieznajomość prawa budzi wśród zatrudnionych wiele wątpliwości związanych z tym aspektem. Można to zaobserwować, zerkając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz, jak choćby „adwokat prawo pracy — wypowiedzenie zmieniające”.

Warto jednak wiedzieć, iż wypowiedzenie zmieniające jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, którego celem jest zmiana warunków pracy oraz/lub płacy pracownika. Choć to po stronie pracownika leży wyrażenie zgody na proponowane zmiany, to odrzucenie takiej opcji prowadzi do zerwania umowy o pracę.

Tak więc nietrudno zauważyć, iż wypowiedzenie zmieniające to pewna forma szantażu ze strony pracodawcy. Jednak w odróżnieniu od zwykłego wypowiedzenia umowy o pracę, celem wypowiedzenia zmieniającego jest głównie modyfikacja warunków umowy, a nie jej zakończenie. Istnieją sytuacje, w których jest to po prostu konieczne — np. w przypadku, w którym pracodawca jest zmuszony do zlikwidowania części stanowisk w firmie.

Skuteczność tego dokumentu wymaga zawarcia w nim takich informacji, jak:

  • dane pracownika i pracodawcy,
  • uzasadnienie proponowanej zmiany,
  • wypowiedzenie stałych warunków umowy oraz propozycja nowych,
  • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia oraz o ewentualnej odmowie,
  • pouczenie o sposobności odwołania się do sądu.

Jakich zmian dotyczy wypowiedzenie zmieniające?

Zgodnie z prawem, obszarem zmian wypowiedzenia zmieniającego są warunki pracy i płacy. Przeważnie stosuje się je w przypadku zmiany wynagrodzenia i obowiązków pracownika, gdy nowe warunki są po prostu mniej korzystne dla pracownika. W ten sposób nie można jednak zmienić rodzaju umowy, tzn. zaproponować umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę.

Wypowiedzenie zmieniające — kiedy się je stosuje?

Wypowiedzenie zmieniające stosowane jest wobec pracowników, którzy posiadają umowę k pracę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jednym z nich jest niemożność wręczenia takiego dokumentu osobom zatrudnionym na podstawie mianowania. Pewne ograniczenia dotyczą także pracowników służby cywilnej, którzy zatrudnieni są w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r., która głosi miedzi innymi, że niektóre zmiany pracodawca ma obowiązek wpierw skonsultować ze związkiem zawodowym.