Osteoporoza może wystąpić u osób obu płci, ale częściej dotyka kobiety. Ryzyko jej rozwoju wzrasta wraz z przekroczeniem 60. roku życia. Spora część społeczeństwa pozostaje w tym wieku aktywna zawodowo.

Osteoporoza to choroba cywilizacyjna, a zarazem jedno z najpowszechniej występujących schorzeń przewlekłych. Wiąże się ona z obniżeniem gęstości mineralnej kości, co w następstwie zwiększa ryzyko złamań oraz ich złamań. Osteoporoza może przez wiele lat pozostać niewykryta. Postawienie diagnozy wiąże się dla pacjenta z koniecznością wprowadzenia wielu zmian w stylu życia. Osteoporoza pozostaje nie bez wpływu także na funkcjonowanie zawodowe.

Objawy osteoporozy

Osteoporoza może wystąpić u osób obu płci, ale częściej dotyka kobiety. Ryzyko jej rozwoju wzrasta wraz z przekroczeniem 60. roku życia. Spora część społeczeństwa pozostaje w tym wieku aktywna zawodowo. Po okresie przekwitania zmniejsza się masa kostna praktycznie całego szkieletu, jednak niektóre jego elementy stają się szczególnie wrażliwe.

Dotyczy to zwłaszcza kręgów w okolicy szyjki kości udowej odcinka piersiowo-lędźwiowego, żeber oraz części obwodowej kości piersiowej. W osteoporozie to właśnie te kości ulegają złamaniom najczęściej. Początkowo choroba nie powoduje żadnych dolegliwości. Objawy osteoporozy są trudne do rozpoznania, a większość chorych dowiaduje się o niej dopiero po nieoczekiwanym złamaniu.

Więcej na temat nowoczesnych metod diagnostyki osteoporozy przeczytasz na stronie Norax Medical, dystrybutora sprzętu System EchoS.

Konsekwencje dla życia zawodowego

W pracy osteoporoza może stanowić problem dla wielu osób. Jeżeli obowiązki zawodowe związane są np. z dźwiganiem, zwiększa się ryzyko złamań kręgów. Wielogodzinna praca w pozycji siedzącej sama w sobie jest jedną z przyczyn rozwoju osteoporozy. Długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej może natomiast prowadzić do dolegliwości bólowych i zwiększyć ryzyko urazów.

Osteoporoza jest problemem także w przypadku osób wykonujących zawody, które wymuszają nieregularny tryb życia. Dotyczy to np. częstych wyjazdów, które utrudniają systematyczne zażywanie leków czy dbanie o regularną aktywność fizyczną. Pracownik może mieć też kłopoty, jeżeli w trakcie wykonywania obowiązków dojdzie do złamania kości. Nierzadko wiąże się to z koniecznością całkowitego wyłączenia z życia zawodowego, nawet na kilka miesięcy.

Osteoporoza w pracy

Większość osób z osteoporozą nie rezygnuje z pracy. Znaczna część chorych na tyle dobrze radzi sobie z objawami, że nie utrudniają one spełniania obowiązków zawodowych. Wskazane jest jednak poinformowanie o zdiagnozowaniu osteoporozy pracodawcy. Od czasu do czasu pracownik może bowiem potrzebować dodatkowego zwolnienia lekarskiego. Pacjenci muszą regularnie sprawdzać gęstość kości, a także wykonywać inne badania. Szczególnym zagrożeniem dla chorych są złamania. Bywa, że wiąże się to z koniecznością odpowiedniego dostosowania miejsca pracy, aby uniknąć różnych potencjalnych urazów i obrażeń – spowodowanych np. upadkiem.

Część osób z osteoporozą musi niestety całkowicie zrezygnować z pracy. Wiąże się to głównie ze złymi nawykami stylu życia, które utrudniają terapię. Leczenie osteoporozy jest bowiem kompleksowe. Wymaga nie tylko stosowania odpowiednich środków farmakologicznych i zmiany diety, ale również wzmocnienia układu kostnego poprzez ćwiczenia. W praktyce praca może utrudniać powrót do zdrowia.