System detekcji gazu powinien być używany w miejscach, gdzie istnieje podwyższone ryzyko występowania niebezpiecznych stężeń gazów. Jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia osób przebywających w takich pomieszczeniach. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo stosuje się właśnie detektory gazów.

Urządzenia stacjonarne oraz przenośne

System detekcji gazu służy do tego, aby wykrywać podwyższone stężenia gazów toksycznych, a także wybuchowych. Obecnie można zaopatrzyć się w specjalne urządzenia do tego przeznaczone. Mogą one mieć dwojaki charakter – są to detektory stacjonarne albo przenośne. W przypadku urządzeń przenośnych osoby, które przebywają w danym miejscu, na przykład pracownicy w miejscu swojej pracy powinni być specjalnie przeszkoleni. Muszą bowiem znać procedury na podstawie których będą posługiwać się takimi urządzeniami. Od pracowników zawsze należy wymagać aby używali owego sprzętu. Natomiast stacjonarne urządzenia do pomiaru stężenia gazów działają niezależnie od ingerencji człowieka. Kiedy stężenie danego gazu będzie podwyższone, system detekcji gazu będzie dawał odpowiednie znaki. Mogą to być znaki wizualne, a także te dźwiękowe. Dodatkowo urządzenia takie mogą dokonywać procesów, które zmniejszają ryzyko zatrucia, na przykład automatycznie włączona może zostać bardziej intensywna niż zwykle wentylacja. Sprzęt może również dać sygnał specjalnym służbom, które mają za zadanie odkryć przyczynę nadmiernego stężenia gazów toksycznych lub wybuchowych.

Zasady dotyczące działania detektorów

Istnieje kilka podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane, aby system detekcji gazu działał prawidłowo, a przede wszystkim spełniał swoją funkcję, to znaczy aby wykrywał podwyższone stężenie określonego gazu. Przede wszystkim zawsze do określonego miejsca należy dostosować montowane tam detektory. Chodzi tu o warunki panujące w danym pomieszczeniu. Dodatkowo urządzenia powinny być założone zgodnie z instrukcją. Tylko wtedy będą działać zgodnie z założeniami. Nie wystarczy tylko dobrze wybrać rodzaj detektorów i prawidłowo je zamontować. Należy jeszcze wybrać odpowiednie miejsce, w którym powinny być one założone. Powinno to być miejsce, w którym ryzyko gromadzenia się danego gazu jest największe.