Preparatów służących do ograniczania wzdęć i innych dolegliwości z zakresu przewodu pokarmowego jest bardzo wiele. Jednym z tych preparatów jest ulgix wzdęcia, który zawiera jako substancję czynną simetykon. SImetykon (simeticonum), to związek powierzchniowo czynny, stanowiący kompozycję krzemionki oraz polidimetylosiloksanu. Jak nazwa wskazuje, jest to preparat dedykowany do zwalczania wzdęć.

Jak działa preparat Ulgix wzdęcia?

W jelicie cienkim i grubym znajduje się bakteryjna flora, przeważnie o charakterze fizjologicznym. W pewnych odcinkach przewodu pokarmowego jest to flora beztlenowa, której aktywność życiowa opiera się o procesy tzw. chemosyntezy. W procesach tych końcowymi produktami reakcji chemicznych są tlenki azotu lub metan. Bakterie, również tlenowe prowadzą szereg procesów metabolicznych, których produktem mogą być gazy. Wśród tych gazów wyróżnia się dwutlenek węgla, siarkowodór, tlenki azotu, metan etc. Występowanie gazów może być również typowe np. dla nietolerancji laktozy, gdy to cukier ten dostaje się do jelit w formie niestrawionej, stanowiąc doskonałą pożywkę dla żyjącej w jelitach flory bakteryjnej.

Ulgix wzdęcia, a konkretniej obecny w nim simetikon redukuje napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów, które obecne są w jelitach. Zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy, która ogranicza pęcherzyk doprowadza do łatwiejszego pękania pęcherzyków i uwolnienia gazów, które wydostać się mogą końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego na zewnątrz.
Nagromadzenie się zamkniętych pęcherzyków gazów doprowadzać może do wielu dolegliwości jak:
·        Uczucia pełności,
·        Bólu brzucha,
·        Parcia na stolec,
·        Uczucia ciężkości,
·        Dyskomfortu w dole brzucha,
·        Odgłosów przelewania oraz „bulgotania”.
Ogólnie dolegliwości te określane są jako wzdęcia, gdyż obecności gazów towarzyszy na ogół poszerzenie wymiarów brzucha.

Dlaczego warto i bezpiecznie stosować Ulgix wzdęcia?

Ponieważ substancja obecna w preparacie – simetikon, nie ulega w ogóle wchłanianiu i może być bezpiecznie stosowana już u dzieci. Simetikon w formie zawiesiny płynnej można stosować już od 1-szego miesiąca życia w celu ograniczania wzdęcia i kolek jelitowych. Lek podawać można w trakcie lub po posiłku.

Istotnym faktem na temat leku Ulgix wzdęcia jest to, że simetikon w ogóle nie ulega wchłanianiu i jest w całości wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Preparat jest dedykowany nie tylko dla ograniczania wzdęć, ale i do przygotowania pacjentów do badania USG, gdzie nadmiar gazów w brzuchu utrudniałby wykonanie dokładnego badania.