Wilgotne ściany to problem w wielu domach oraz mieszkaniach. Dotyczy on zarówno starszych budynków, jak i zupełnie nowych nieruchomości. Jednak w omawianej sytuacji nie trzeba siedzieć z założonymi rękami, ale trzeba działać.

Jak poradzić sobie z mokrymi ścianami?

Najlepsze rozwiązanie w omawianej sytuacji to osuszanie murów Łódź ma bardzo specyficzny klimat, dlatego mokre mury to kłopot, z którym musi zmagać się ogromna część mieszkańców. Jednak iniekcja krystaliczna to sposób, który warto wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności. Za przyczynę omawianego problemu uznaje się przede wszystkim niewłaściwą izolację, albo jej nieszczelność. Z kolei kiedy wziąć pod uwagę nowe budownictwo – za największą trudność uznaje się błędy wykonawcze i brak staranności ze strony ekipy remontowej. Oprócz tego warto również wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne, wśród których wymienia się przede wszystkim opady atmosferyczny oraz poziom wód gruntowych, dzięki czemu zauważa się zawilgocenie murów. Niewłaściwa wentylacja stwarza kolejne komplikacje, dzięki którym ściany stają się coraz słabsze, co stanowi pierwszy krok do pojawienia się pleśni oraz grzybów. Z tego względu iniekcja to wyjście, które może uratować zdrowie domowników oraz wygląd wnętrza. Nie w każdym przypadku można zdecydować się na całkowite odtworzenie fundamentów, dlatego osuszanie ścian stanowi doskonałe wyjście z omawianej sytuacji. Polega ono na przygotowaniu warstwy ochronnej , dzięki której bez większych problemów odbywa się odcięcie wilgoci z gruntu. Wykonanie remontu nie jest konieczne, co wiąże się z niskimi kosztami i bardzo dobrymi rezultatami. Odtworzenie izolacji jest na tyle dobre, że na zawsze znika problem związany z wilgocią, która pochodzi z gruntu. Iniekcje polegają na wstrzykiwaniu właściwego preparatu w głąb muru. Kiedy wspomniany środek styka się z wodą oraz innymi związkami, zauważa się jego krystalizację oraz zamykanie kapilarów. Dzięki temu woda nie może dłużej przenikać i jednocześnie jej podciąganie nie jest dłużej możliwe. Iniekcja odbywa się przy pomocy płynów opierających się na silikatach odpowiadających za oddziaływanie na związki alkaiczne. Tę czynność można wykonać samodzielnie, albo powierzyć to zadanie specjalistycznej firmie. Najlepiej sprawdzają się środki, które nie wydzielają niepożądanych oparów oraz gazów, dlatego używa się ich zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony.