Faktoring to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Mimo to liczba korzystających z faktoringu podmiotów – choć z roku na rok coraz większa – wciąż nie jest wysoka. Jedną z obaw przedsiębiorców przed korzystaniem z faktoringu, jest poziom skomplikowania usługi faktoringu, konieczność nauczenia się obsługi faktoringu i pamiętania o kolejnych przepisach i detalach, których w prowadzeniu działalności przecież nie brakuje. Dziś wyjaśnimy, jak w prosty sposób korzystać z faktoringu oraz jak wręcz ułatwić sobie prowadzenie działalności dzięki tej usłudze.

Trzy strony faktoringu

Aby w pełni zrozumieć, jak działa usługa faktoringu, wprowadzimy trzy proste terminy – chodzi o podmioty biorące udział w faktoringu. Wyjaśnienie tych trzech pojęć wyeliminuje niejasności i pozwoli świadomie korzystać z usługi.

Faktor to innymi słowy firma, instytucja czy bank, który świadczy usługę faktoringu dla klientów biznesowych. Warto wiedzieć, że rodzaje faktoringu świadczone przez poszczególne podmioty mogą się różnić. Zwykle firmy faktoringowe – takie jak PragmaGO – oferują swoim klientom najszerszy wachlarz usług związanych z faktoringiem. Wynika to ze specjalizacji firmy.

Faktorant to przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringu. Sprzedaje on faktury, które wystawił swoim kontrahentom, lub uzyskuje limit faktoringowy, w ramach którego otrzymuje środki za faktury wystawione klientom uwzględnionym na liście odbiorców.

Odbiorca to klient faktoranta – osoba lub firma, która zrobiła zakupy lub zamówiła usługę w firmie faktoranta oraz otrzymała fakturę, ale jeszcze jej nie opłaciła.

Finansowanie firmy dzięki faktoringowi

Innowacyjność faktoringu polega na tym, że z jego pomocą firmy finansują swoje potrzeby bez konieczności zadłużania się. Jak to możliwe? Faktorant sprzedaje faktorowi dokumenty sprzedaży, które wystawił odbiorcy. Działa to na zasadzie cesji wierzytelności. W momencie sprzedaży faktury, faktor wypłaca środki faktorantowi i od tej pory odbiorca jest winien pieniądze faktorowi.

Całość procesu – od momentu złożenia wniosku do przelania środków na konto firmy – trwa zwykle nie dłużej niż dwie godziny!

Z faktoringu możesz skorzystać jednorazowo – sprzedając fakturę lub faktury, lub też uczynić z niego stałe źródło finansowania. W tym celu odwiedź stronę faktoringu online w PragmaGO i złóż wniosek przez internet. Po akceptacji wniosku otrzymasz dostęp do Strefy Klienta – panelu, w którym możesz dodawać poszczególnych odbiorców faktur. Od tej pory, gdy tylko wystawisz fakturę kontrahentowi, PragmaGO natychmiast przeleje środki na Twoje konto, a następnie samodzielnie zajmie się windykacją należności.

Faktoring to w rzeczywistości nazwa wspólna dla różnego rodzaju usług finansowych. Pełną listę wraz z wyjaśnieniami znajdziesz w poradniku PragmaGO.

Jak faktoring może ułatwić prowadzenie firmy?

Coraz to nowe regulacje prawne, przepisy i obowiązki, które dotyczą przedsiębiorców, sprawiają że prowadzenie firmy staje się z roku na rok coraz trudniejsze. Świetnym przykładem rozwiązania, które w teorii miało być uproszczeniem dla firm, jest wprowadzony pod koniec 2019 roku mechanizm Split Payment. W efekcie jednak spowodował on utrudnienia w dostępie do części środków i utrudnił korzystanie z usług finansowych. W PragmaGO znaleźliśmy na to rozwiązanie – aby prawidłowo obsłużyć płatności objęte Split Payment, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole podczas dodawania faktury.

Faktoring może pomóc w prowadzeniu działalności szczególnie mikro- i małym firmom. W ofercie usług towarzyszących faktoringowi znajdziemy bowiem monitoring należności, usługi windykacyjne, ubezpieczenie należności czy możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. To wszystko sprawia, że niewielkie firmy, które nie posiadają własnych działów księgowych czy administracyjnych, mogą przekazać pieczę nad chociaż częścią wierzytelności wykwalifikowanym specjalistom, jednocześnie otrzymując dostęp do wygodnego i błyskawicznego finansowania oraz poprawiając płynność finansową swojej firmy.