Niezaprzeczalnie skuteczny i dobry menedżer oraz zgrany zespół podległych mu pracowników stanowi podstawę sukcesu każdego biznesu. Budując ekipę o wysokiej kulturze organizacyjnej, dbając o jej ciągły rozwój i dobrą komunikację można szybko osiągnąć sukces. Stąd nikogo już nie dziwi pytanie wielu liderów bez względu na rodzaj firmy czy przedsiębiorstwa : ” Jak skutecznie zarządzać dużym zespołem?”

Szkolenia z zarządzania zespołem – na co zwrócić uwagę?

Wśród wielu ważnych elementów, bezwzględnie przy zarządzaniu dużymi zespołami należy zwrócić uwagę na:

  • komunikację i stosunki interpersonalne, jest to bardzo istotny element, zwłaszcza przy dużych zespołach. Każdy członek zespołu musi znać kanały komunikacyjne, zarówno te werbalne, jak i wykorzystujące najnowsze zdobycze techniki. Oczywiście spotkania indywidualne czy grupowe przy dużych zespołach mogą być utrudnione, jednak nie można z nich rezygnować
  • planowanie pracy, a więc dokładny podział obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności. Należy bezwzględnie pamiętać o nagradzaniu pracowników w różnych formach, jak i wyciąganiu konsekwencji ze słabej pracy
  • motywowanie pracowników oraz umiejętne dowodzenie nimi, badania wskazują, że dobry menedżer 95% czasu swojej pracy przeznacza na wspieranie, pomoc i motywowanie swoich pracowników. Poza tym dobry szef jest dla swoich współpracowników wzorem, autorytetem, więc sam musi wciąż się doskonalić we wszystkich obszarach, a zwłaszcza związanych z zarządzaniem.

Jak skutecznie zarządzać dużym zespołem? – błędy, których należy się wystrzegać

Zarządzanie dużym zespołem ludzi jest sztuką, której wielu zwyczajnie nie potrafi. Wielu liderów popełnia szereg błędów, a wśród nich są:

  • błędne sposoby komunikacji, na przykład używanie tylko maili, brak komunikacji bezpośredniej z pracownikami
  • brak w działaniu decyzyjności, ciągłe wahanie się i niezdecydowanie
  • niedotrzymywanie umów czy zasad postępowania
  • brak motywowania współpracowników
  • przeświadczenie o swej nieomylności.

Warto więc pamiętać że szkolenia z zarządzania zespołem mówią o tym, że nasza osobowość, styl zarządzania i sposób pracy bezpośrednio wpływa na pracowników i generuje zarówno sukcesy, jak i porażki.