Rozliczanie się z podatku nie musi być powodem bezsenności i stresu! Całe szczęście wraz z powstaniem podatków powstał również, choć wtedy jeszcze nieoficjalnie, zawód doradcy podatkowego. Jest to osoba, która choć ma wiele zadań to wszystkie skupiają się wokół rachunkowości. O czym to świadczy? O wysokim wyspecjalizowaniu w swojej dziedzinie. W takim przypadku sprawy podatkowe warto przekazać ekspertowi.

Czynności doradztwa podatkowego na podstawie ustawy

Według ustawy o doradztwie podatkowym do czynności doradztwa podatkowego zalicza się głównie, choć nie tylko, udzielanie wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Każdy doradca podatkowy potrafi również prowadzić księgi rachunkowe, podatkowe i inne księgi ewidencji konieczne do celów podatkowych. Co więcej można spodziewać się oczywiście udzielenia pomocy w tym zakresie.

Przeprowadzanie audytów podatkowych w firmie, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, a także udzielanie pomocy związanej z nimi oraz reprezentowanie zleceniodawcy przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych to kolejne istotne zadania doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy – czy warto?

Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna – zdecydowanie warto! Dlaczego? Pierwszą i jakże istotną kwestią jest fakt, że sprawy podatkowe są w rękach specjalisty. Aby się nim stać należy ukończyć studia, kursy oraz kilkuletnie praktyki. Ponad to, dzięki skorzystaniu z usług eksperta przedsiębiorca ma czas na rozwijanie swojej firmy zamiast zagłębiać się w skomplikowane i stale aktualizowane przepisy prawa podatkowego. Dodatkowo każdy doradca podatkowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje to ustawa wspomniana wyżej. To ubezpieczenie jest swojego rodzaju zabezpieczeniem w wyniku powstania błędu lub nieprawidłowości przez doradcę. W takim przypadku wypłaca on klientowi stosowną sumę pieniężną, jaką ten musiałby przekazać dalej, np. organowi administracji publicznej.