Wykonując każdy rodzaj pracy, możemy uleć wypadkowi. Oczywiście są pewne zawody, w których jest większe prawdopodobieństwo, że osoba go wykonująca ulegnie wypadkowi. Wtedy na pewien czas jest ona pozbawiona możliwości wykonywania pracy.

Kiedy ulegniemy wypadkowi będąc w pracy, należy nam się odszkodowanie. Muszą być spełnione jednak pewne warunki. Dlatego warto pilnować, aby nasz pracodawca dopełniał wszystkich formalności wynikających z naszego zatrudnienia, a my powinniśmy stosować się do reguł obowiązujących w pracy.

Ubezpieczenie

Przede wszystkim musimy pracować legalnie. Żadnemu pracownikowi pracującemu na czarno, który ulegnie wypadkowi, nie należy się ubezpieczenie. Jako pracownicy nie jesteśmy w stanie w takim przypadku udowodnić, że wykonywaliśmy pracę w danym miejscu i że w ogóle jesteśmy pracownikami danej firmy. W najgorszej sytuacji są osoby, które pracują bez umowy i nie mają podstawowego ubezpieczenia, gdyż nie są zarejestrowane nawet w urzędzie pracy. Wtedy nie są uprawnione od korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Przy poważnych wypadkach, które wymagają hospitalizacji, osoby te stają się dłużnikami szpitala bez prawa do odszkodowania czy zasiłku chorobowego, czyli bez żadnych środków do życia.

Zasady bhp

Starając się o ubezpieczenie, musimy udowodnić ubezpieczycielowi, że wykonując swoją pracę w momencie wypadku, przestrzegaliśmy zasad BHP. Inaczej uzna, że wypadek zdarzył się z naszej winy i nie przyzna nam odszkodowania. Dlatego warto przestrzegać zakazu słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów telefonicznych. Sprzęty dostępne w pracy powinniśmy używać zgodnie z przeznaczeniem. Nad przestrzeganiem zasad BHP powinna trzymać pieczę wyznaczona do tego osoba.

Podpisana lista

W momencie, kiedy staramy się o odszkodowanie, musimy udowodnić, że danego dnia byliśmy rzeczywiście w pracy. Możemy to zrobić, przedstawiając nagranie z monitoringu, listę obecności czy dokument potwierdzający odbicie karty dostępu. Kiedy wypadek zdarzył się z winy pracodawcy, a my nie mamy dowodu, że do wypadku doszło w pracy, nasz pracodawca może wszystkiemu zaprzeczyć i będziemy mieć problem. Oczywiście wtedy możemy poprosić świadków zdarzenia, ale nie mamy pewności, czy potencjalni świadkowie wypadku w strachu przed utracą pracy, powiedzą prawdę.

Aby dokładnie dowidzieć się jak przebiega proces uzyskiwania odszkodowania za wypadek przy pracy należy wpisać w wyszukiwarkę „odszkodowania Kraków” i  zaznajomić się z procedurami. Warto również poradzić się zaufanego ubezpieczyciela.