Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do nowej edycji programu z dniem 1 lipca 2021 roku. Zostały także wprowadzone istotne zmiany, ale niektóre aspekty pozostały niezmienione.

Program Mój Prąd – poprzednie edycje

Poprzednie edycje programu Mój Prąd dotyczyły zakupu oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Podobnie mają się sprawy w edycji na 2021 rok. Co więcej, instalacje fotowoltaiczne powinny być zamontowane na potrzeby istniejących już budynków mieszkalnych.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że dofinansowanie Mój Prąd nie dotyczy projektów, które stworzono z racji na zwiększenie mocy istniejącej już instalacji słonecznej.

Reasumując, podobnie jak i w poprzednich edycjach, program Mój Prąd w 2021 roku dotyczy tylko mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mój Prąd 2021 – zmiany w programie

W programie Mój Prąd 3.0 wprowadzono kilka nowych warunków, które odróżniają edycję w 2021 roku od wcześniejszych. Należy zacząć od tego, że uległa zmianie wysokość dotacji. Niemniej nowości jest trochę więcej:

  • wysokość dotacji – aktualna kwota to 3000 zł;
  • nowy generator wniosków – wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej;
  • konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej odnośnie uzyskania wsparcia z ramienia programu;
  • zabezpieczenie przed przewymiarowaniem mikroinstalacji.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd?

Z dofinansowania z programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię słoneczną na potrzeby swojego gospodarstwa domowego. Aby przystąpić do programu należy podpisanie umowy kompleksowej z Zakładem Energetycznym na wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Program Mój Prąd – zasady dofinansowania

Wysokość dofinansowania to maksymalnie 3.000 zł na jednorazowy zakup instalacji fotowoltaicznej. Należy wspomnieć, że dotacja pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji.

Jeśli jedna osoba podejmie się kilku inwestycji w fotowoltaikę, może tym samym złożyć kilka wniosków o dofinansowanie na poszczególną instalację.

Czy program Mój Prąd można łączyć z innymi programami?

Dofinansowania z tytułu programu Mój Prąd nie można łączyć m.in. z programem Czyste Powietrze, albo z jakąkolwiek inną dotacją.

Można natomiast ubiegać się o dofinansowanie od programu Mój Prąd korzystając równocześnie z kredytu na instalację fotowoltaiczną, jeżeli został on udzielony na zasadach komercyjnych.

Dowiedz się od ekspertów Promika Solar.

www.promika-solar.pl