Planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Prowadzenie skupu złomu wymaga dopilnowania wielu formalności. Jeśli Twoja firma ma działać w zgodzie z przepisami prawa, musisz otrzymać odpowiednie zaświadczenia. W głównej mierze decyzje te dotyczą kwestii związanych z ochroną środowiska. Żadna stacja demontażu pojazdów nie może bowiem mu zarażać.

Skup złomu – gdzie zgłosić prowadzenie firmy o takim profilu działalności?

Przyszły właściciel skupu powinien wiedzieć, że jego firma może działać wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. A takowe, określane również jako miejsce o zagospodarowaniu usługowym lub przemysłowym, wskazuje plan zagospodarowania przestrzennego danego miasta. Warto się z nim zapoznać, zanim zacznie się tworzenie punktu. Zbyt późne zainteresowanie tematem grozi konsekwencjami, na przykład koniecznością przeniesienia siedziby firmy.

Gdzie zgłosić powstający skup? Firma zajmująca się odbiorem złomu powinna być zarejestrowana u wybranego marszałka województwa, bo to on tworzy dla niej indywidualne konto w specjalnej bazie nawiązującej do gospodarki odpadami. Kwestia wymaganych pozwoleń wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana…

Skup złomu – niezbędne zaświadczenia i pozwolenia na prowadzenie firmy

Pierwsza, niezbędna decyzja dotyczy opisu środowiskowych uwarunkowań. Taki dokument wydaje gmina w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Decyzja podpowiada, jak realizować daną inwestycję, by nie oddziaływała negatywnie na środowisko naturalne. To jednak nie wszystko. Równie ważne jest pozwolenie na zbieranie odpadów oraz transport złomu. Jeśli chcesz starać się o taką zgodę, zgłoś się do starostwa albo urzędu miasta. Będziesz musiał wskazać rodzaj odpadów, które zamierzasz gromadzić, miejsce ich składowania oraz opis metody zbierania.

Profesjonalne punkty działają legalnie, czego wymagają także od swoich klientów. – Do naszego skupu nie można przynosić złomu pozyskanego w nielegalny sposób. Nie przyjmujemy też materiałów, co do których zakaz sprzedaży został uregulowany prawnie. To oznacza, że nie złomujemy znajdujących się w obiegu monet czy fragmentów torów – tłumaczy właściciel CABAN RECYKLING.

Jeśli chodzi o sam punkt, to ten musi spełniać odpowiednie i wymagane normy budowlane, przeciwpożarowe oraz BHP. Skup złomu powinien być zlokalizowany w miejscu, w którym znajduje się utwardzony plac. To właśnie na nim musi znajdować się specjalnie wyznaczona przestrzeń do gromadzenia. Pozostałe wymogi określają przepisy.