Naczynia miedziane od dawna są nie tylko praktycznymi przedmiotami codziennego użytku, ale także mają ogromne znaczenie historyczne i artystyczne. Ich obecność w różnych kulturach na przestrzeni wieków jest dowodem na to, jak ważną rolę odgrywały w społeczeństwach oraz jakie emocje budziły u ludzi.

Naczynia miedziane w starożytności:

W starożytności naczynia miedziane miały szczególne znaczenie dla wielu kultur. W Egiptcie były one wykorzystywane zarówno w życiu codziennym, jak i jako elementy obrządków religijnych. Niewiele zachowanych egipskich naczyń miedzianych przetrwało do naszych czasów, jednak te które się zachowały są prawdziwymi skarbami z okresu faraonów. Często były ozdobione reliefami lub hieroglifami łącznie z imieniem władców.