Polska na tej wymianie straciła miliardy dolarów. Za bogate w węgiel tereny, dostała… pustynię. ,,Widok, jaki ukazał się jego oczom, najpierw wstrząsnął nim, przeraził go, by po chwili ogarnęła go wściekłość”

Powojenna korekta wschodnich granic kosztowała Polskę dziesiątki miliardów dolarów. Polska oddała bogate w węgiel „kolano Bugu”, w zamian otrzymała Bieszczady, a właściwie pustynię, którą pozostawił po sobie Wielki Brat.

Fotografia powyżej: TAKI KSIĘŻYCOWI KRAJOBRAZ POZOSTAWILI PO SOBIE ROSJANIE/ ARCH. RDLP W KROŚNIE

W aktualnym numerze „Ech Leśnych” Krzysztof Potaczała w „Dostaliśmy pustynię” przypomina historię zamiany tych terenów.

Gdy jesienią 1951 roku przymusowi przesiedleńcy zza Buga przybywali w Bieszczady, porażał ich widok wielkich połaci wyrąbanych lasów. Po co bez ładu i składu wyrżnięto setki tysięcy drzew, po których pozostały smętne metrowe kikuty?

15 lutego 1951 r. ZSRR i Polska podpisały umowę o wymianie obszarów przygranicznych. Związek Sowiecki przekazał nam część Bieszczadów i Pogórza Bieszczadzkiego, zabierając w zamian fragment Lubelszczyzny. 480 kilometrów kwadratowych za 480 kilometrów kwadratowych. Powierzchniowo nie było różnicy, jednak tylko pod tym względem nie różniły się oba te obszary. Kraj Rad zyskiwał tłuste, urodzajne czarnoziemy i bogate pokłady węgla kamiennego, „wspaniałomyślnie” oddając tereny roponośne w okolicach Ustrzyk Dolnych. W umowie nie wspomniano jednak, że obszary te były już mocno wyeksploatowane z ropy i gazu ziemnego, wydobywanych w Bieszczadach od stuleci. W dokumencie zapisano natomiast, że strony mogą zabrać ze sobą majątek ruchomy. Tyle że Sowieci, jak to u nich częste, odczytali ten punkt na swój sposób.

Po 1944 r. Ustrzyki, Czarna, Lutowiska, Krościenko i okolice znalazły się w granicach ZSRR. Przez prawie siedem lat Sowieci prowadzili w miejscowych lasach gospodarkę rabunkową, o czym dowodnie świadczą dane zachowane w archiwach lwowskich. Tylko w niecałym 1948 r. w rejonie ustrzyckim pozyskano 106,2 tys. m sześc. dłużycy oraz 7,7 tys. m sześc. drewna opałowego.

Na przełomie stycznia i lutego 1951 r. lokalne sowieckie władze poinformowały mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości, że wkrótce zostaną przesiedleni na wschód Związku Radzieckiego. Dostali wytyczne, jak mają się przygotować do wyjazdu oraz polecenie, by w określonych dniach i godzinach stawiali się z siekierami i piłami w lesie.

Michał Iwanko ze Stebnika wspominał:

– Gdzie nadstawić ucha, zewsząd niósł się odgłos rąbanych drzew. Od świtu do nocy mężczyźni i kobiety pracowali siekierami, toporami, dwuosobowymi piłami ręcznymi. W krótkim czasie pobliskie lasy bardzo się przerzedziły.

– Cięcia trwały od późnej zimy aż do jesieni – opowiadał Jan Jaślar z Czarnej.

– Sam nie musiałem chodzić do lasu, bo pracowałem w kopalni ropy, ale wielu moich sąsiadów bladym świtem maszerowało ze sprzętem na najbliższe zalesione wzniesienia. Potem drewno było zwożone końmi w doliny, a stamtąd na specjalnie utworzone składy. Ale i tak mnóstwo buków, jesionów, jodeł, świerków nigdy nie wywleczono z lasów. Wiele z drzew było ciętych bez namysłu; wpadały w głębokie wąwozy, z których nikt nie umiał albo nie chciał ich wyciągnąć. I w tych jarach już zostały na zmarnowanie.

Zanim wywieziono na rozległe niziny ZSRR wszystkich mieszkańców przeznaczonego do wymiany obszaru Bieszczadów – od Chmiela i Dwerniczka po Ustrzyki Dolne, Krościenko i Ustianową – zdążono odprawić trudną do zliczenia ilość wagonów i ciężarówek załadowanych drewnem. Polska komisja przesiedleńcza, która „odbierała” od sowietów rejon ustrzycki, nie śmiała nawet cicho zaprotestować przeciwko rabunkowym cięciom lasów, tak samo jak przeciwko równie bezmyślnej gospodarce łowieckiej.

Termin oficjalnego przekazania Polsce przez ZSRR fragmentu Bieszczadów przekładano trzykrotnie. Nie znając konkretnego powodu opóźnienia, świadkowie wydarzeń ukuli powiedzenie, że zwłoka wynika z tego, iż „ruscy” musieli najpierw wyłapać wszystkie zające, w których mięsie wyjątkowo gustowali.

Pierwszy transport przesiedleńców ze wschodu, z Bełza, Uhnowa i Krystynopola wjechał na stację kolejową w Ustrzykach Dolnych 26 października 1951 r. Pewien kolejarz, przedwojenny mieszkaniec podustrzyckich Berehów Dolnych, opowiedział potem nastoletniemu synowi, że widok, jaki ukazał się jego oczom, najpierw wstrząsnął nim, przeraził go, by po chwili ogarnęła go wściekłość.

Wzgórza w położonych wzdłuż torów kolejowych wioskach były odarte z jeszcze niedawno rosnących tu lasów, a ziemia głęboko rozryta w czasie transportu drewna. Ale najsmutniejsze wrażenie robiły wysokie na metr kikuty pni. W pierwszej chwili można było odnieść wrażenie, że doszło tu do jakiegoś kataklizmu, przejścia niszczycielskiej wichury, tymczasem były to pozostałości po chaotycznych cięciach siekierami i piłami.

Czesław Kamiński, pierwszy po korekcie granicy leśniczy w Brzegach Dolnych (spolszczona nazwa Berehów Dolnych, obowiązująca od 1951 r.), sowietów odpowiedzialnych za te wydarzenia nazwał bez ogródek – barbarzyńcami. Skali wyrębów i zniszczeń nie mógł pojąć także Jan Kułacki, który jako jeden z pierwszych urzędników państwowych pojawił się w Ustrzykach, jeszcze przed oficjalnym przekazaniem terenów Polsce. – Przejmowaliśmy kopalnictwo, inne zakłady, budynki urzędowe, kolejowe, ale nasze oczy porażały gołe połacie po wyrębach. Wkrótce potem, już po wyjeździe sowietów, wypuszczałem się na długie spacery po okolicy. Próbowałem wypatrzeć ślady leśnych zwierząt, sarny czy jelenia, na próżno. Przecież nie dlatego, że nie miałem szczęścia – to nasi poprzednicy wystrzelali prawie całą zwierzynę. Innego wyjaśnienia nie znajduję.

Słowa te potwierdza Ryszard Buziewicz, przesiedleniec z Krystynopola. Był w grupie kilku osób, które z początkiem 1952 r. zakładały w Ustrzykach Dolnych pierwsze koło łowieckie. – Zanim mogliśmy wprowadzić jelenia na listę gatunków łownych, minęło dziesięć lat – opowiadał. – Podobnie źle przedstawiał się stan liczebny sarny i dzika. My, myśliwi, i nasi koledzy leśnicy latami odbudowywaliśmy zwierzostan i drzewostan, częściowo – jak to kiedyś było w zwyczaju – czynem społecznym. Bez tego nie udałoby się najpierw oczyścić, a potem zalesić wielu obszarów.

całość tekstu w kwartalniku Echa Leśne

Artykuł Polska na tej wymianie straciła miliardy dolarów. Za bogate w węgiel tereny, dostała… pustynię. ,,Widok, jaki ukazał się jego oczom, najpierw wstrząsnął nim, przeraził go, by po chwili ogarnęła go wściekłość” pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

Uratowali go polscy Sprawiedliwi. Jak się ,,odwdzięczył”? Historia, której nigdy nie poznacie w szkole…

Frank Blaichman został uratowany przez rodzinę Głosów, którzy zostali później odznaczeni Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ale jego późniejsze losy to prawdziwe pasmo działań wymierzonych w Polskę.

Syn żydowskiego drobnego kupca zbożowego zbiegł z rodzinnej wsi Kamionka na wieść o przygotowanym przesiedleniu Żydów do getta w Lubartowie. Ukrywał się w Kierzkówce u rodziny odznaczonej później Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Jednak potem zdecydował się opuścić schronienie i wspólnie z grupą Żydów stworzył kilkuosobową grupę zbrojną działającą w okolicznych lasach. Jak sam pisze w pamiętnikach, jego oddział zamordował m.in. dwóch młodych żołnierzy AK.

Kiedy zaczęliśmy ich przesłuchiwać, okazało się, że są członkami AK – antysemickiej Armii Krajowej. Dostali rozkaz zabicia nas, ponieważ byliśmy Żydami i okradaliśmy chłopów

– napisał.

Partyzanci współpracowali także z partyzantką komunistyczną. Wspomnienia Blaichmana wskazują, że wspólnie tworzyli grupę rabunkową.

Po wojnie został funkcjonariuszem komunistycznego aparatu represji, najpierw jako pracownik Urzędu Bezpieczeństwa, potem sprawując funkcję kierownika Wydziału Więzień i Obozów kieleckiego WUBP.

W 1951 r. wyemigrował do USA, gdzie opublikował pamiętnik ,,Rather Die Fighting: A Memoir of World War II” (,,Wolę zginąć walcząc. Wspomnienia z II wojny światowej”). Na publikację spadła lawina krytyki: autorowi zarzucano stanowisko antypolskie i fałszowanie historii. W publikacji Bleichman oskarżał AK o kolaborację z Niemcami i programowy antysemityzm. Pisał m.in.:

Drapieżczo antysemicka Armia Krajowa prowadziła niepohamowaną kampanię mającą na celu mordowanie Żydów

Tłumacz polskiego wydania Kamil Janicki podsumował:

Opisując początek wojny Frank Blaichman wielokrotnie stawia znak równości między działaniami Niemców i Polaków

W 2010 r. IPN wszczął śledztwo w sprawie podejrzenia Blaichmana o popełnienie przestępstw stalinowskich oraz mordowanie członków polskiego ruchu oporu.

Blaichman mieszka obecnie w Nowym Jorku. Ma dwójkę dzieci i sześcioro wnuków.

źródło: Rzeczpospolita / Bibuła / Wikipedia

Artykuł Uratowali go polscy Sprawiedliwi. Jak się ,,odwdzięczył”? Historia, której nigdy nie poznacie w szkole… pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

„W marcu’68 najpodlejsze rzeczy działy się w Łodzi. Prawdziwą propagandystką tego czasu była obecna posłanka PO”

– Byłem świadkiem marca 1968 roku i pamiętam jedną z czołowych dziennikarek z tamtego czasu, właśnie panią Śledzińską-Katarasińską, która była prawdziwą propagandystką tego czasu – mówił reżyser Antoni Krauze. – Najpodlejsze rzeczy działy się w Łodzi.

Obecne wydarzenia są porównywane przez opozycję do Marca’68 – niektórzy próbują czynić analogie do ówczesnych wydarzeń. Tymczasem w szeregach PO jest poseł Śledzińska-Katarasińska.

– Byłem świadkiem marca 1968 roku, tej strasznej propagandy, która w Łodzi osiągnęła chyba jakieś apogeum. No i pamiętam jedną z czołowych dziennikarek z tamtego czasu, właśnie panią Śledzińską-Katarasińską. Była symbolem tamtych wydarzeń

– mówił reżyser na antenie Radia Wnet.

Zbigniew Girzyński na blogu przypominał zachowanie posłanki w tamte dni:

W kwietniu 1968 r. w numerze 92 „Dziennika Łódzkiego” ukazał się artykuł pani Iwony Śledzińskiej pod tytułem „Egzamin bez stopni w indeksie”. Artykuł jest próbą odniesienia się pani Śledzińskiej-Katarasińskiej do protestów studenckich, które w marcu tego roku przetoczyły się przez Polskę. Rozpoczynała go pani redaktor Śledzińska słowami: „wydarzenia, które zdobyły sobie miano wypadków marcowych, opatrywane różnymi przymiotnikami, dowiodły, że studenci mają ogromną ilość zapału, wielu z nich nie posiada jednak odpowiedniej wiedzy, rozeznania, bieżącej informacji, które pomogłyby ten zapał właściwie spożytkować”. W dalszej części redaktor Śledzińska dokonuje analizy wydarzeń wpisując się w retorykę Władysława Gomułki, który protestujących studentów odsyłał do nauki. Odsyłał ich zresztą ówczesny I sekretarz PZPR nie tylko werbalnie, ale także pałkami tzw. aktywu robotniczego o czym warto w tym miejscu nadmienić. […] Poza krytyką wystąpień studenckich w czasie wydarzeń marcowych 1968 r. pani redaktor Śledzińska postanowiła wówczas także rozprawić się z innym wskazanym przez towarzysza Gomułkę zagrożeniem dla PRL – syjonizmem! 9 i 11 maja 1968 r. w numerach 110 i 112 „Dziennika Łódzkiego” ukazał się dwuczęściowy artykuł red. Śledzińskiej pod tytułem: „Tym, którzy zapomnieli” z podtytułem „Syjonizm – aktywność i bierność”. Parafrazując tytuł tego artykułu, „tym, którzy zapomnieli” (np. panu Niesiołowskiemu) zacytuję jego początek: „Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas Polaków w ostatnim czasie. Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi lecz ich samych.”

 

Artykuł „W marcu’68 najpodlejsze rzeczy działy się w Łodzi. Prawdziwą propagandystką tego czasu była obecna posłanka PO” pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

CIA odtajniło dokument na temat powojennej Polski. Wniosek: Żydzi zajmują wysokie stanowiska w rządzie. Trudno byłoby ich zastąpić

Raport CIA z 1954 na temat sytuacji w Polsce rzuca ciekawe światło na wydarzenia tamtych dni. Na jednej stronie odtajnionego dokumentu możemy znaleźć ciekawe informacje na temat władzy w Polsce Ludowej.

Raport stwierdza, że w Polsce żyje między 50 a 80 tys. Żydów. Jednocześnie autor zaznacza, że trudno dokonać szacunków, ponieważ wielu Żydów zmieniło nazwiska i wyznanie podczas wojny. Największa liczba Żydów mieszka we Wrocławiu, co stanowi zmianę w stosunku do sytuacji z przedwojnia (wtedy były to Warszawa i Łódź). Drugie pod tym względem są Dzierżoniów i Wałbrzych.

W drugim punkcie autor podkreśla, że po śmierci Stalina bardziej odważni Żydzi z Polski zaczęli podejmować kroki w celu wyjazdu do Palestyny i od stycznia 1954 otrzymywali pozwolenie na wyjazd. Jednak polski rząd jest niechętny, aby wydawać zgodę. Powód? Wielu Żydów zajmuje wysokie stanowiska w rządzie, przemyśle i MSZ, więc zastąpienie ich nastręcza trudność. Czytamy także, że Żydzi nie będący komunistami są uważani za dużo bardziej lojalnych w stosunku do rządu niż Polacy, którzy także nie są komunistami. Ma to wynikać z ich słabej pozycji w Polsce jako mniejszości narodowej.

link do oryginału raportu

Artykuł CIA odtajniło dokument na temat powojennej Polski. Wniosek: Żydzi zajmują wysokie stanowiska w rządzie. Trudno byłoby ich zastąpić pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

Ma pomysł na serial historyczny. Trafił w czuły punkt – temat tabu dla wielu. ,,Brał sk**wysyn udział w siłowym wysiedleniu ludności. Sam zamieszkał w zrabowanym”

W mediach wrze po wypowiedzi Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżającego Polaków o współudział w Holokauście. Były premier i minister spraw zagranicznych nie ma wątpliwości i prezentuje swoistą egzegezę historii, by pokazać, że oskarżenia pod adresem Polski są słuszne.

Twierdzi m.in. że antysemityzm w Polsce jest ,,endemiczny”. Czy Cimoszewicz chciał pokazać, że występuje tylko na terenie Polski, na co wskazuje sam wyraz, czy użył go bez znajomości definicji?

Inne najważniejsze wypowiedzi z wywiadu prezentowaliśmy TUTAJ. Warto zwrócić uwagę, jakie reakcje wywołał. Rafał Ziemkiewicz napisał:

Ja myślę, że powinno się nakręcić serial o familii Cimoszewiczów. Tatuś w stalinowskiej Informacji, synek bezpartyjny komunista do specjalnych poruczeń, potem SLD, wnusio w PO… Jeśli ktoś chce mówić, że nie ma czegoś takiego jak „genetyczna Targowica”…

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak‏, w odpowiedzi na tweeta napisał:

Tata grasował w latach 50. na osiedlu na którym mieszkam – na Boernerowie. Zapamiętany, ze rozmawiał z ludźmi kręcąc pistolet na palcu. Brał sk**wysyn udział w przymusowym i siłowym wysiedleniu ludności i osiedleniu tam Rosjan i polskich ubekow. Sam zamieszkał w zrabowanym

O Marianie Cimoszewiczu pisał więcej Jerzy Robert Nowak w książce ,,Czerwone dynastie”:

https://niezlomni.com/marian-cimoszewicz-oficer-informacji-wojskowej-budzacej-wieksze-przerazenie-niz-ub-ktory-przechwalal-sie-likwidacja-akowcow-wraz-z-rodzina-mieszkal-w-odebranym-wlascicielom-domu-syn-dygnitarz/

Artykuł Ma pomysł na serial historyczny. Trafił w czuły punkt – temat tabu dla wielu. ,,Brał sk**wysyn udział w siłowym wysiedleniu ludności. Sam zamieszkał w zrabowanym” pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

Najnowsze ustalenia historyków: to oni wymordowali ostatnich obrońców Rzeczypospolitej. Wśród zbrodniarzy znane dziś nazwisko

,,Rzeczpospolita” informuje o ostatnich odkryciach historyków, który wzięli pod lupę dokumenty właśnie opublikowane przez Rosjan. Dotyczą one m.in. obławy augustowskiej, czyli zbrodni na żołnierzach podziemia niepodległościowego latem 1945 r.

W książce „Obława augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych” autorzy zwracają uwagę, że duża aktywność organizacji niepodległościowych w północno-wschodniej Polsce spowodowała zdecydowaną reakcję Sowietów. Znajdowało się tam według sowieckich szacunków 8 tys. członków organizacji, które wypowiedziały wojnę nowej okupacji Polski (w rzeczywistości liczba nie przekraczała 760 osób). Efekt? 12 lipca 1945 r. ponad 50 tys. sowieckich żołnierzy III Frontu Białoruskiego otoczyło teren o powierzchni 3,5 tys. km kw. Zostali oni wsparci przez 1. Praski Pułk Piechoty, dowodzony przez Maksymiliana Sznepfa (ojciec znanego polskiego dyplomaty w Urugwaju, Paragwaju, Kostaryce, Hiszpanii, Andorze, Stanach Zjednoczonych i Wspólnocie Bahamów). W akcji brali udział także funkcjonariusze powiatowego urzędu bezpieczeństwa i milicjanci z Suwałk i Augustowa. Rozkaz został podpisany przez gen. por. Fiodora Ozierowa z 50. Armii, członka Rady Wojennej Mikołaja Ponomariowa i szefa sztabu gen. mjr Mikołaja Garnicza.

Zatrzymani trafiali w ręce kontrwywiadu Smiersza. Oprócz członków AK na celownik wzięto mężczyźni i kobiety w wieku 16–38 lat. Zatrzymano 5416 osób (inne dane wskazują na 5696), w tym 607 ,,bandytów”. Ilu z nich zabito? Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał podaje, że 575, pion śledczy IPN – 560. Polacy zostali rozstrzelani przez zespół operacyjny i batalion Zarządu Kontrwywiadu Smiersz III Frontu Białoruskiego, dowodzone przez gen. mjr Iwana Gorgonowa i naczelnika Smiersza III Frontu Białoruskiego gen. por. Pawła Zieleninowa.

źródło: Rzeczpospolita

Artykuł Najnowsze ustalenia historyków: to oni wymordowali ostatnich obrońców Rzeczypospolitej. Wśród zbrodniarzy znane dziś nazwisko pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   za niezlomni.com

czytaj dalej

Skąd tak naprawdę pochodzą mieszkańcy Ziem Odzyskanych. Fascynujące mapy pokazują skalę migracji ludzi po wojnie

Po II wojnie światowej na skutek zmiany granic doszło do ogromnych migracji. Efekt? Na teren Ziem Odzyskanych przybyli mieszkańcy różnych części II RP. Poniższe mapy, pierwotnie opublikowane na Imgur, pokazują szczegóły migracji.

źródło: Imgur.com

Artykuł Skąd tak naprawdę pochodzą mieszkańcy Ziem Odzyskanych. Fascynujące mapy pokazują skalę migracji ludzi po wojnie pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej

Do dziś żadnej z tych głośnych śmierci nie udało się wyjaśnić. Łączy je tajemniczy epizod tuż po wojnie. Zginęli z rąk tajemniczego ,,komanda śmierci”? [WIDEO]

W programie „Gry tajnych służb” w TV Republika reporterzy biorą pod lupę śmierć byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza, Tadeusza Stecia i Jerzego Fonkowicza. Łączą je pewne tajemnicze fakty z 1945 r. oraz okoliczności śmierci. Autorzy programu zastanawiają się, czy zginęli z rąk tajemniczego komanda śmierci.

W 1945 r. w pałacu w Radomierzycach na Dolnym Śląsku trzej młodzi wojskowi – Piotr Jaroszewicz, Tadeusz Steć i Jerzy Fonkowicz – znaleźli tajne archiwa, których nie zdążyli zniszczyć uciekający Niemcy. Jedną ze skrzynek postanowili zachować dla siebie, poza nimi nikt nie wiedział, co się w niej znajdowało. Łączy ich to, że zginęli w bardzo podobnych okolicznościach.

Piotr Jaroszewicz został brutalnie zamordowany wraz z żoną w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Tadeusz Steć, znany w Karkonoszach przewodnik górski, ginie w nocy z 11 na 12 stycznia 1993 roku w mieszkaniu w Jeleniej Górze. W nocy z 7 na 8 października 1997 roku śmierć ponosi Jerzy Fonkowicz. Wszystkich ich przed śmiercią torturowano, z ich domów zginęły dokumenty, a sprawcy są do dziś nieznani.

Zdaniem historyków, w służbach PRL-u istniały utajnione komórki, zajmujące się zabójstwami. Czy w III RP mordercy dalej wykonywali rozkazy wydawane przez ukrytych w cieniu przełożonych?

https://www.youtube.com/watch?v=uGYMbl5W5nk

źródło: Niezalezna.pl

Artykuł Do dziś żadnej z tych głośnych śmierci nie udało się wyjaśnić. Łączy je tajemniczy epizod tuż po wojnie. Zginęli z rąk tajemniczego ,,komanda śmierci”? [WIDEO] pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej

Tak Polską rządzili Sowieci – oto mapa czerwonej pajęczyny, która oplatała nasz kraj [MAPA]

Północna Grupa Wojsk to nazwa związku operacyjnego armii Armii Sowieckiej stacjonującej na terytorium Polski w latach 1945-1993. Była jednym z przejawów ograniczonej suwerenności kraju.

Do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić, jak duża liczba żołnierzy z czerwonymi gwiazdami stacjonowała w naszym kraju przez prawie pół wieku. W momencie rozpoczęcia wycofywania Północna Grupa Wojsk liczyła 53 tysiące żołnierzy oraz 7,5 tysiąca pracowników cywilnych, którym towarzyszyło 40 tysięcy członków rodzin. Na terenie Polski było 59 garnizonów w 21 województwach. Do ich użytku było 13 lotnisk, baza morska, 6 poligonów i 8000 obiektów.

Jednak bezpośrednio po wojnie wojska sowieckie na terenie Polski liczyły od 300 do 400 tysięcy żołnierzy. Siedzibą dowództwa była Legnica, w 1/3 zajęta przez Sowietów. Inne ważne lokalizacje to: Świdnica, Borne Sulinowo, Przemków-Trzebień, Bagicz, Brzeg, Burzykowo (dzielnica Stargardu Szczecińskiego), Chojna, Dębica, Żagań, Oława, Białogard, Świnoujście. W latach 80. liczebność Armii Czerwonej w Polsce została zredukowana do ok. 70 tys. żołnierzy.

Wojska radzieckie w Polsce. Źródło: Infografika PAP

Artykuł Tak Polską rządzili Sowieci – oto mapa czerwonej pajęczyny, która oplatała nasz kraj [MAPA] pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej

9 października 1962 r. masakra na defiladzie, o której prawda była ukrywana przed Polakami. ,,Na gąsienicy było rozmiażdżone, dosłownie rozmiażdżone, dziecko…”

55 lata temu, 9 października 1962 r., podczas defilady wojsk Układu Warszawskiego…

Artykuł 9 października 1962 r. masakra na defiladzie, o której prawda była ukrywana przed Polakami. ,,Na gąsienicy było rozmiażdżone, dosłownie rozmiażdżone, dziecko…” pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej

Czesi opublikowano książkę, która zdradza tajemnice przeszłości Wałęsy. Bardzo nerwowa reakcja byłego prezydenta [FOTO]

Mimo że opublikowano teczkę TW ,,Bolka” Lech Wałęsa zaprzecza, że kiedykolwiek współpracował…

Artykuł Czesi opublikowano książkę, która zdradza tajemnice przeszłości Wałęsy. Bardzo nerwowa reakcja byłego prezydenta [FOTO] pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej

Odtajniono raport CIA na temat Polski. Wiedziano o nas wszystko

Tajny raport CIA nie pozostawia złudzeń: Ludowe Wojsko Polskie nie miało żadnych…

Artykuł Odtajniono raport CIA na temat Polski. Wiedziano o nas wszystko pochodzi z serwisu Niezłomni.com.

   źródło: niezlomni.com

czytaj dalej