Nie zgłosiłeś – jesteś pośmiertnym dawcą organów i nawet o tym nie wiesz!

Zgłoś pisemny sprzeciw, bo inaczej rozbiorą Ciebie na organy. To nie żart. Takie jest polskie prawo i reguluje to ustawa z dn. 1.07.2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2009.141.1149). Zgodnie z tą ustawą pobrania komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia  sprzeciwu. Jesteśmy zdaje się jedynym, nie licząc totalitaryzmów krajem, który stosuje takie praktyki.   Ustawa określa szczegółowo zasady pozyskiwania dawców: żywego – poprzez uzyskanie jego dobrowolnej zgody wyrażonej pisemnie przed lekarzem zmarłego – poprzez upewnienie się,…

czytaj dalej