Węgierski premier w rocznicę reformacji o odrodzeniu duchowym

Węgierski premier Viktor Orbán przemawiał wczoraj na uroczystościach związanych z 500. rocznicą rozpoczęcia reformacji, podkreślając znaczenie istnienia w jego kraju rządu opartego o wartości religijne. Zdaniem Orbána duchowej odnowy potrzebuje jednak nie tylko jego kraj, ale także cały kontynent europejski, w czym powinno pomóc współdziałanie przedstawicieli wszystkich chrześcijańskich wyznań.

Przemówienie węgierskiego premiera wieńczyło wczorajszą specjalną uroczystość, zorganizowaną w Budapeszcie z okazji 500-lecia początku reformacji. To właśnie 31 października 1517 roku Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, w których wzywał do publicznej religijnej debaty oraz krytykował nadużycia będące udziałem ówczesnego Kościoła katolickiego. Ogółem blisko 13,8 proc. węgierskiego społeczeństwa jest wyznania protestanckiego (sam Orbán kalwińskiego) , a z okazji wspomnianej rocznicy państwo zorganizowało w tym roku blisko 400 konferencji i wydarzeń religijnych z nią związanych.

Sam Orbán w swoim wystąpieniu skupił się na zachwalaniu własnych rządów, które z powodu swojego chrześcijańskiego charakteru mają być „przejawem łaski Bożej”, bowiem poprzednie gabinety były antychrześcijańskie oraz internacjonalistyczne. Lider Fideszu podziękował przy tym za wsparcie okazywane jego rządom przez wszystkie wspólnoty religijne od protestantów po katolików. Orbán uważa przy tym, że odrodzenie duchowe potrzebne jest zarówno Węgrom, jak i całej Europie, ponieważ to właśnie nauki Chrystusa miały zbudować wielkimi Europę oraz ludność węgierską.

Ideologiczne podstawy […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

W Wiedniu uczy się więcej muzułmanów niż katolików

Austriackie władze opublikowały najnowszy spis uczniów uczęszczających do obowiązkowych szkól w Wiedniu. Okazuje się, że liczba muzułmańskich dzieci przewyższa wyznawców katolicyzmu o blisko dwa tysiące, a dodatkowo w wiedeńskich szkołach uczy się kilkanaście tysięcy bezwyznaniowców oraz kilka tysięcy serbskich uczniów wyznających prawosławny odłam chrześcijaństwa.

Obecnie w szkołach obowiązkowych austriackiej stolicy ma uczyć się dokładnie 31.984 dzieci muzułmańskich, 29.894 katolików, 15.531 dzieci bezwyznaniowych, a także 9.985 młodych Serbów wyznania prawosławnego. Przedstawione statystyki mają związek z rozszerzaniem przez władze Austrii nauczania nowego przedmiotu, jakim jest testowana już wcześniej w kilkudziesięciu placówkach „religia i etyka”, której celem ma być prowadzenie dialogu pomiędzy osobami różnych wyznań.

Zdaniem pomysłodawców nowego szkolnego przedmiotu, ma on pozwolić na lepszą socjalizację austriackiej młodzieży, z którą można dzięki temu rozmawiać na tematy filozoficzne i religijne. Dotychczasowa forma nauczania religii w formie chrześcijańskiej miała natomiast nie wpływać odpowiednio na aktywność integracyjną austriackiego systemu edukacji. Jednocześnie austriaccy specjaliści uważają, iż rozmowa powinna prowadzić do nakłaniania dzieci na ustępstwa, bowiem obecnie młodzież w Austrii ma być podatna na radykalizację.

Michael Jahn, autor koncepcji nowego nauczania religii i etyki, zwraca natomiast uwagę na fakt, iż różne kultury i religie mają wiele cech wspólnych, stąd na przykład w islamie można odnaleźć inspiracje chrześcijaństwem, czy […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Prezydent Syrii: Chrześcijanie są podstawą istnienia narodu

Syryjski prezydent Baszar al-Assad wziął udział w zjeździe syryjskiej młodzieży chrześcijańskiej obrządku wschodniego. W jego trakcie stwierdził, że Syryjska Republika Arabska wysyła jasny sygnał do świata, iż chrześcijanie nie są w tym kraju gośćmi, ale są podstawą istnienia różnorodnego państwa syryjskiego, zaś konflikty sekciarskie mające skłócić przedstawicieli różnych wyznań służą zalegalizowaniu istnienia państwa żydowskiego w okupowanej Palestynie.

Assad wziął udział w zjeździe „Walnego Zgromadzenia Syryjskiej Młodzieży w Syrii”, w którym uczestniczył również Ignacy Efrem II, patriarcha Antiochii i zwierzchnik Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, a także najważniejsi duchowni chrześcijańskich Kościołów wschodnich w tej części Bliskiego Wschodu. Syryjski prezydent przede wszystkim dyskutował z młodymi ludźmi na temat przyszłości Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz o znaczeniu dialogu dla odbudowy państwa zniszczonego wojną.

Innym ważnym tematem spotkania prezydenta Syrii z młodzieżą była konieczność istnienia chrześcijańskiej społeczności w tym kraju. Według Assada należy wysłać światu jasny sygnał, iż chrześcijanie nie są w Syrii gośćmi lub wędrowcami, ale ich obecność w tym kraju jest podstawą jego istnienia oraz różnorodności, a wyznawcy Jezusa Chrystusa zamieszkują Bliski Wschód niemal od zawsze.

Jednocześnie Assad stwierdził, że Bliski Wschód jest targany różnego rodzaju sekciarskimi konfliktami, które dotyczą także niektórych wspólnot chrześcijańskich, również wykorzystywanych do zakłócania harmonii współistnienia różnych wyznań w celu legitymizacji istnienia […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Indonezja coraz bardziej nietolerancyjna

Indonezja z jednej strony jest największym muzułmańskim państwem na świecie, a z drugiej należy do jednych z najbardziej multireligijnych państw globu. Badania wskazują jednak, że w tym azjatyckim kraju rośnie nietolerancja religijna, co związane jest z upolitycznieniem islamu przez przywódców politycznych i religijnych, a objawia się już nie tylko w narzucaniu całemu społeczeństwu zasad islamu, ale również w atakach na przedstawicieli innych wyznań.

Dla większości Polaków Indonezja jest oczywiście krajem wielce egzotycznym, a tymczasem pod względem populacji jest czwartym największym państwem na świecie (15. pod względem powierzchni) i jednocześnie największym muzułmańskim krajem globu. Z blisko 260 milionów Indonezyjczyków islam wyznaje prawie 90 proc., lecz oficjalnie państwo indonezyjskie działa zgodnie z doktryną swojego założyciela. Sukarno ustanowił bowiem ideologię „Pancasila”, która przewiduje tolerancję religijną i jest źródłem indonezyjskiego motta narodowego – „Jedność w Różnorodności”.

Należy bowiem pamiętać, że Indonezja zajmuje obszar ponad 17 tys. wysp, z czego zamieszkanych oficjalnie jest około 6 tys., a żyje na nich wiele grup etnicznych, choć najliczniejsi w całym państwie są Malajowie. Podobnie jest z różnorodnością religijną – mimo dominacji islamu, w Indonezji żyją także wyznawcy różnych odłamów chrześcijaństwa, hinduiści, buddyści oraz zwolennicy lokalnych wyznań, przy czym choćby wyspa Papua jest niemal w całości chrześcijańska.

„Pancasila” w […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Chrześcijanie krytykują napad Izraela na kościelną własność

Chrześcijańskie Kościoły działające na terenie Izraela potępiły w specjalnym oświadczeniu ostatnie działania tamtejszych władz. Żydzi zdecydowali bowiem oddać trzem izraelskim firmom kontrolę nad dwoma hotelami należącymi dotychczas do patriarchatu grecko-prawosławnego, a ponadto przygotowują ustawę mającą na celu ograniczenie praw Kościołów do decydowania o ich własności.

Dokument został podpisany przez przedstawicieli trzynastu Kościołów chrześcijańskich działających w Jerozolimie, w tym przez administratora apostolskiego patriarchatu łacińskiego abp Pierbattista Pizzaballa oraz franciszkańskiego kustosza Ziemi Świętej, o. Francesco Pattona. Wszyscy zwierzchnicy Kościołów w Izraelu potępili działania władz tego kraju, które ich zdaniem mają na celu osłabienie chrześcijańskiej obecności na Ziemi Świętej, a także godzą w integralność Jerozolimy.

Chodzi przede wszystkim o ostatnie działania syjonistycznych władz, które godzą we własność kościelną na terenie Izraela. Izraelski sąd w ostatnich dniach zgodził się na przejęcie dwóch hoteli przez trzy firmy należące do żydowskich osadników. Obiekty znajdują się w w pobliżu Bramy Jafy na Starym Mieście w Jerozolimie i dotychczas należały  one do patriarchatu grecko-prawosławnego. Tym samym Izrael miał naruszyć dotychczasowe umowy dotyczące chrześcijańskiej obecności na Ziemi Świętej.

Ponadto kontrowersje budzi nowa ustawa przygotowywana przez izraelskich parlamentarzystów. Ma ona pozwolić na znacjonalizowanie gruntów, które wcześniej należały do Kościołów i zostały sprzedane prywatnym inwestorom, co może znacząco ograniczyć prawo chrześcijan do dysponowania ich […]     za www.autonom.pl

czytaj dalej

Parafia przeciwko letniemu świętu. „Tak się nie bawią chrześcijanie”

Jak to w letnim sezonie w wielu miasteczkach w Polsce i na świecie, Żukowo w województwie pomorskim organizuje plenerowy festiwal. Jeden z punktów programu oburzył miejscowego rzymskokatolickiego proboszcza. „Tak się nie bawią Chrześcijanie” – zawyrokowali duchowni z parafii Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Co wywołało u nich taki sprzeciw? W programie festiwalu „Muza nad Jeziorkiem” znalazła się impreza pod nazwą „eksplozja kolorów”. Podobne zabawy w wyrzucanie w powietrze barwnych proszków są doskonale znane w Polsce i w Europie. Inspiracją dla nich jednak jest święto hinduskie. I w tym właśnie kapłani wyczuli niebezpieczeństwo. Parafia na swojej stronie ostrzega, że biorąc udział w zabawie katolicy będą oddawać cześć bóstwom hinduskim. To, że przeciętny mieszkaniec Polski niespecjalnie orientuje się w niuansach innych kultur iCzytaj dalej >>>    za strajk.eu

czytaj dalej

„Nowy Obywatel” – wiosna 2017

Najnowszy numer „Nowego Obywatela” jasno pokazuje, dlaczego alternatywne wydawnictwa ukazują się w skromnych nakładach. Bo jak dotrzeć do zwolenników przestarzałych podziałów na prawicę i lewicę, jeśli z jednej strony zachwala się wysokie podatki dla najbogatszych, zaś z drugiej upatruje się zwycięstwa Donalda Trumpa w odrealnieniu lewicowo-liberalnych elit? Wyjście poza utarte schematy po prostu nie może cieszyć się popularnością w społeczeństwie, którego zaangażowani politycznie obywatele są bardzo odporni na poszerzanie swoich horyzontów.

Najciekawszym i najbardziej kontrowersyjnym tematem, z perspektywy osób przyzwyczajonych do utartych schematów, jest z pewnością tekst poświęcony wspomnianym zaletom wysokiego opodatkowania najbogatszych. W artykule „Bogaci zasługują na wysokie podatki” Tomasz S. Markiewka burzy dotychczasowy światopogląd dość licznej grupy Polaków, którzy przez ponad ćwierćwiecze III Rzeczpospolitej zostali wychowani w duchy uległości wobec „pana przedsiębiorcy” i uważają, iż tylko dzięki niskim daninom możliwy jest rozwój gospodarczy. Markiewka powołując się na przykład rozwiniętych państw zachodnich zachwala więc progresywne podatki i przypomina, że „panowie przedsiębiorcy” prowadząc swoją działalność zawdzięczają wiele państwu, bowiem to ono chociażby wykształciło pracowników, czy też stworzyło odpowiednią infrastrukturę niezbędną do przewozu produktów współczesnego kapitalizmu. Płacenie wyższych danin przez najbogatszych biznesmenów jest więc w pełni uzasadnione, ponieważ bez instytucji państwa niemożliwe byłoby stworzenie podwalin pod wolną przedsiębiorczość. Ponadto „herezje” Markiewki […]     za www.autonom.pl

czytaj dalej

Syryjski prezydent spotkał się z katolickimi hierarchami

Syryjski prezydent Baszar al-Assad spotkał się z delegacją hierarchów Greckiego Melchickiego Kościoła Katolickiego, na czele z patriarchą Josephem Absim. Assad podkreślał znaczenie różnorodności religijnej dla syryjskiej jedności narodowej, a także pochwalił zaangażowanie katolików w walkę z islamskim ekstremizmem.

Spotkanie z hierarchami Kościoła katolickiego obrządku wschodniego miała związek z nominacją patriarchy Josepha Absiego na religijnego przywódcę katolików w Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy, Cylicji, Syrii, Iberii, Arabii, Mezopotamii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całego Wschodu. Wybór ten został potwierdzony przez papieża Franciszka pod koniec zeszłego miesiąca. Głowa całego Kościoła katolickiego w liście do patriarchy Greckiego Melchickiego Kościoła Katolickiego podkreśliła wówczas, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie znajdują się w trudnym położeniu, dlatego jest to czas szczególnego świadectwa wiary w ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstanie.

Prezydent Baszar al-Assad w trakcie spotkania z hierarchami podkreślił znaczenie różnorodności religijnej dla Syryjskiej Republiki Arabskiej, a także docenił wkład społeczności chrześcijańskiej w budowę jedności narodowej. Jego zdaniem Kościół katolicki w Syrii wzmocnił poczucie przynależności swoich wyznawców do syryjskiego państwa, które stało się areną walk z ekstremistycznymi grupami islamskich terrorystów, a sama wojna zadecyduje o losach całego regionu.

Patriarcha Absi i przedstawiciele jego delegacji stwierdzili natomiast, że Syria osiągnie zwycięstwo nad programami rozprzestrzeniania się ekstremizmu i terroryzmu, aby przywrócić stabilizację […]     za www.autonom.pl

czytaj dalej