Nasza kontr akcja do „różaniec do granic” – SŁOWO BOŻE DO GRANIC.

Piotr Petros stworzył bardzo ciekawy mem z adnotacją:

 

Jeśli chcemy pomocy Boga, postępujmy według wskazówek i słów Boga.
„Modlitwa oparta na systemie rytmicznych powtórzeń wokalnych, odmierzanych przy pomocy sznura z koralami, była praktykowana przez mieszkańców średniowiecznej Palestyny, tj. muzułmanów. …

   za detektywprawdy.pl

czytaj dalej