Kartka z kalendarza: 368 lat od obrony Zbaraża

Foto: YouTube.com 10 lipca 1649 rozpoczęła się trwająca ponad miesiąc obrona Zbaraża – stoczona podczas powstania Chmielnickiego. Podczas powstania Chmielnickiego Zbaraża broniła polska załoga licząca 9000 osób wraz z chorągwiami Wiśniowieckiego. Obrońcom towarzyszył również oddział niemieckiej piechoty. Na czele wojsk stali Andrzej Firlej, Stanisław Lanckoroński oraz Mikołaj Ostroróg, obroną dowodził jednak wojewoda ruski, książe Jeremi Wiśniowiecki. Zbaraż oblegało 70 tysięcy Kozaków pod dowództwem hetmana Bohdana Chmielnickiego, 40 tysięcy Tatarów dowodzonych przez chama islamskiego oraz kilkadziesiąt tysięcy ruskiej czerni. Oblegający mieli również dwa razy więcej dział. Twierdza Zbaraż była nowoczesna, ale…

czytaj dalej