Zwolniono krajowego konsultanta ds. ginekologii. Pod naciskiem proliferów

Jego odwołania domagała się m.in. Fundacja Pro-Prawo do życia. Prof. Stanisław Radowicki został zwolniony ze stanowiska przed upływem kadencji. Krytykował Bogdana Chazana i akcję „Szpitale bez aborterów”. Jak twierdzi rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia, decyzja Konstangeo Radziwiłła dotycząca odwołania konsultanta krajowego do spraw ginekologii i położnictwa „wynikała z przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi organ powołujący konsultanta odwołuje go przed upływem kadencji, jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”. Według Fundacji Pro, która na wiosnę zbierała podpisy pod petycją w sprawie odwołania konsultanta, podczas kadencji Radowickiego „drastycznie wzrosła ilość wykonywanych w szpitalach aborcji”. Przedstawiciele fundacji osobiście przekonywali ministra i wiceministrów zdrowia do tego, aby miejsceCzytaj dalej >>>    za strajk.eu

czytaj dalej