Najmłodsi Polacy popełniają coraz więcej samobójstw

W Polsce rośnie liczba przypadków prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków, a w tym roku może paść pod tym względem niechlubny rekord. Najmłodsi Polacy targają się na swoje życie głównie z powodu problemów osobistych, zaś zdaniem ekspertów przede wszystkim stawia im się wysokie wymagania, nie oferując jednak przy tym nic w zamian, dlatego nie widzą oni większych perspektyw na przyszłość.

Przez pierwszych dziesięć miesięcy tego roku próby samobójcze podjęło 440 nieletnich, a nie przeżyło 66 z nich. Zdecydowaną większość z tej liczny stanowili nastolatkowie w wieku od 13 do 18 lat, natomiast siódemka dzieci decydujących się na ten desperacki krok miała od 7 do 12 lat. Tym samym według policyjnych statystyk miesięcznie dochodziło średnio do 44 udanych bądź nieudanych prób samobójczych, podczas gdy w zeszłym roku odsetek ten wynosił 39,3, a przed dwoma laty 40.

Eksperci twierdzą, że młodzi Polacy najczęściej decydują się na podjęcie próby samobójczej, ponieważ nie widzą dla siebie perspektyw w kraju i zagranicą, a stawiane im wymagania uważają za zbyt wysokie w stosunku do tego, co mogą później otrzymać. Dochodzi do tego trwający już od najmłodszych lat „wyścig szczurów” spowodowany zmianą stylu życia w Polsce na konsumpcyjny i nastawiony na budowanie własnej pozycji, prestiżu i dobrobytu.

[…]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Eurostat: Polska najlepiej w Europie radzi sobie ze skrajną biedą

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem Eurostat opublikował dane dotyczące biedy w krajach Unii Europejskiej. Według Eurostatu Polska jest krajem, w którym w ciągu ostatnich lat najskuteczniej walczono z ubóstwem. Dla porównania największy wzrost ludzi ubogich odnotowano w Grecji. W 2016 r. 117,5 mln obywateli UE (23,4 proc.) było zagrożonych ubóstwem. Ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego […]

Artykuł Eurostat: Polska najlepiej w Europie radzi sobie ze skrajną biedą pochodzi z serwisu Parezja.

   źródło: parezja.pl

czytaj dalej

122 miast zagrożonych społeczno-gospodarczą zapaścią

Polska Akademia Nauk alarmuje, że blisko 122 miast jest zagrożonych marginalizacją poprzez utratę swoich społeczno-gospodarczych funkcji, co przełoży się na pojawienie się w nich sytuacji kryzysowych. To oznacza, iż blisko zapaści jest prawie połowa wszystkich średnich polskich miast, które cierpią na poważne problemy demograficzne przekładające się negatywnie na pozostałe dziedziny życia społecznego.

W Polsce prawa miejskie posiadają 923 miejscowości, przy czym 255 z nich uznawanych jest przez statystyków za miasta średniej wielkości. To właśnie je pod lukę wzięli naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, którzy poinformowali, że prawie połowie z nich, bo aż 122 grozi społeczno-gospodarcza marginalizacja i tym samym pojawienie się zjawisk kryzysowych. W samym badaniu wykorzystano kilka wskaźników, a za średniej wielkości miasta uznano te nie będące stolicami województw i przekraczające jednocześnie liczbę 20 tys. mieszkańców.

Problemy rozwojowe 122 średniej wielkości miast dotyczą przede wszystkim spadku liczby ludności, w tym także stałego odpływu osób posiadających wyższe wykształcenie i po prostu młodych. Efektem problemów demograficznych są kolejne negatywne zjawiska w życiu społecznym, takie jak rozpad więzi społecznych, atrofia i różnego rodzaju patologie. Wśród nich naukowcy z PAN wymieniają zachwianie równowagi na rynku pracy, co przekłada się na dalekie podróże utrudnione dodatkowo przez ograniczanie połączeń komunikacyjnych.

Autor analizy prof. Przemysław Śleszyński […]     za www.autonom.pl

czytaj dalej