Ukraina – jeden z najnieszczęśliwszych krajów świata. Badania nie kłamią

Pesymistyczne wnioski płyną z badania amerykańskiego Instytut Gallupa, który trudno oskarżyć o prorosyjskie źródła finansowania i chęć szkodzenia Ukrainie. Według badania wspomnianego instytutu, Ukraina jest w trójce najbardziej nieszczęśliwych krajów świata, razem z Południowym Sudanem i Haiti. Jest jedynym krajem europejskim, który znalazł się na tej liście. Badanych pytano o ich ocenę swojego stanu w skali od jednego do 10. Ankietowanych, którzy dali odpowiedź, mieszczącą się w skali od 1 do 4 uznawano za nieszczęśliwych, między 5 a 6 jako będących na granicy dramatu, zaś jeżeli ktoś ocenił swoją sytuację w skali 7-10 punktów, określano go jako nie mającego problemów z utrzymaniem poziomu życia w ciągu najbliższych 5 lat. Jak wykazały badania, 41 proc. społeczeństwa można uznać za nieszczęśliwych. JakoCzytaj dalej >>>    źródło: strajk.eu

czytaj dalej