Niedobory na rynku pracy to mit

Dane dotyczące bezrobocia w naszym kraju wciąż są niezwykle optymistyczne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w okresie zimowym zazwyczaj ono wzrastało z powodu mniejszego zapotrzebowania choćby w sektorze budowlanym. Przedwczesne są jednak twierdzenia przedsiębiorców, iż brakuje nam rąk do pracy i konieczne jest ściąganie imigrantów, ponieważ w naszym kraju wciąż istnieje duża liczba osób biernych zawodowo.

Zajmujące się analizami makroekonomicznymi Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych poinformowało, iż mamy najniższy w historii Wskaźnik Rynku Pracy, który zbiera dane dotyczące przyszłych zmian w wielkości bezrobocia, przebijając tym samym najniższe dotąd dane w tej kwestii z roku 2008. Biuro w swoim komunikacie napisało więc, że wciąż utrzymuje się bardzo wysoki popyt na pracę, dlatego nie widać wspomnianego trendu dotyczącego zimowych spadków w zatrudnieniu.

Jednocześnie instytucja twierdzi, iż w Polsce mamy wciąż do czynienia ze stosunkowo niskim wskaźnikiem zatrudnienia, a także małą aktywnością zawodową. A to oznacza, że wciąż występują jeszcze ” duże rezerwy siły roboczej wśród osób biernych zawodowo, a punkt ciężkości polityki powinien się przesunąć w kierunku aktywizacji tychże osób”.

Komunikat Biura zwraca uwagę, że siedem składowych wskaźnika rynku pracy wskazuje na tendencję do dalszego spadku bezrobocia, a tylko zmienna w postaci średniego tygodniowego czasu pracy działa na niekorzyść redukcji liczby osób nie […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Niemcy zafałszowują statystyki bezrobocia?

Wczoraj media poinformowały o odnotowaniu po raz kolejny rekordowo niskiej stopy bezrobocia w Niemczech, która miała wynieść w grudniu około 5,5 procenta. Nie wszyscy jednak wierzą w niemiecką propagandę sukcesu, a niemiecki ekonomista Heinz-Josef Bontrup mówi wprost o statystykach ogłupiających ludzi, ponieważ tak niski odsetek osób pozostających bez pracy nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, zaś jest on efektem zmiany definicji bezrobocia przez polityków.

W grudniu ubiegłego roku stopa bezrobocia w Niemczech miała wynosić zaledwie 5,5 proc., co jest najlepszym wynikiem od czasu zjednoczenia kraju w 1990 roku. Dane te mają być zgodne z oczekiwaniami ekonomistów, bowiem mediana ich prognoz wynosiła właśnie 5,5 proc. przy skorygowaniu z 5,6 proc. w listopadzie. Ogółem liczba osób pozostających bez stałego zatrudnienia zmniejszyła się w grudniu o blisko 29 tys. osób, choć wcześniejsze prognozy przewidywały spadek o zaledwie 13 tys.

Nie wszyscy jednak podzielają optymizm, jaki płynie z oficjalnych danych statystycznych. Ekonomista Heinz-Josef Bontrup w rozmowie z Deutsche Welle twierdzi, iż liczby te są zmanipulowane, a odpowiada za nie nie tyle Federalna Agencja Pracy, lecz niemieccy politycy. To właśnie oni przy pomocy kilku zmian w prawie mieli przyjąć nową definicję bezrobocia, która nie uwzględnia choćby osób powyżej 58. roku życia, ponieważ uważa się ich za […]     źródło: www.autonom.pl

czytaj dalej

Niemcy: Niemal 2 mln imigrantów na zasiłkach dla bezrobotnych. Jest ich coraz więcej

Zgodnie z danymi Federalnej Agencji Pracy (BA) z końcem czerwca odnotowano 1.9 mln imigrantów żyjących z zasiłków dla bezrobotnych. To o 25,6% więcej niż w 2016 roku – podaje ndie.pl. Coraz więcej imigrantów korzysta ze świadczeń socjalnych w Niemczech, głównie są to osoby z Bliskiego Wschodu. Według Federalnej Agencji Pracy (BA) z końcem czerwca 2017 […]

Artykuł Niemcy: Niemal 2 mln imigrantów na zasiłkach dla bezrobotnych. Jest ich coraz więcej pochodzi z serwisu Parezja.

   źródło: parezja.pl

czytaj dalej

Mały ruch graniczny z Rosją na święte nigdy

– Mały ruch graniczny z Rosją nie został przywrócony ze względu na zagrożenia związane z polityką rosyjską – powiedział na konferencji prasowej Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Tym samym rozwiał nadzieje mieszkańców województw sąsiadujących z obwodem kaliningradzkim na pracę i zyski, które od 2011 do połowy ubiegłego roku napędzały rozwój tego najbardziej w Polsce dotkniętego plagą bezrobocia regionu. W 2015 roku Rosjanie korzystając z ułatwień granicznych wydali w sklepach, restauracjach, hotelach i w polskich placówkach medycznych niemal 300 mln złotych. W tamtym roku w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży rząd podjął decyzję o zawieszeniu przepisów międzyrządowych umów o małym ruchu granicznym dla obywateli Rosji i Ukrainy. Gdy oficjele z NATO i papież wyjechali, przywrócono ułatwienia graniczne Ukraińcom.Czytaj dalej >>>    za strajk.eu

czytaj dalej

Uchodźcy zabierają pracę Turkom

Turcja niemal od początku konfliktu w Syrii przyjmuje uchodźców uciekających z tego kraju, co zaczęło mieć negatywne skutki dla tureckiego rynku pracy. Syryjczycy godzą się na pracę w dużo gorszych warunkach niż Turcy i dodatkowo zasilają silną w tym państwie szarą strefę, przez co rozwinął się chociażby problem bezrobocia wśród młodych Turków, a dodatkowo turecki budżet musi ponosić wysokie koszty utrzymania uchodźców.

Szacuje się, że na tureckim terytorium przebywa obecnie blisko 3 mln uchodźców, z czego 2,7 mln stanowią przybysze z Syrii, którzy od sześciu lat uciekają z ogarniętego konfliktem kraju, a ogółem ta grupa ludzi stanowi już blisko 3,75 proc. populacji całej Turcji. W związku z tym, że prawie połowa syryjskich uciekinierów znajduje się w wieku produkcyjnym, wywierają oni poważny wpływ na turecką gospodarkę, zwłaszcza od 2014 r., kiedy ich liczba przekroczyła okrągły milion.

Zaledwie 10 proc. Syryjczyków decyduje się na zamieszkiwanie w obozach dla uchodźców, dlatego pozostali są rozproszeni po całym kraju i swojego szczęścia szukają głównie w miastach. W prowincjach znajdujących się przy tureck0-syryjskiej granicy Syryjczycy stanowią nawet 10 proc. populacji, a formalnie posiadają oni status „obcokrajowców pod tymczasową ochroną” dający im dostęp do służby zdrowia, pomocy humanitarnej oraz edukacji dla dzieci.

Do stycznia 2016 r. nie […]     za www.autonom.pl

czytaj dalej