Rozwód to dla wielu ludzi trudny okres w życiu, a dodatkowo często wiąże się z koniecznością płacenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka lub dziecka. Czy jednak istnieje możliwość uniknięcia płacenia alimentów po rozwodzie?

Niestety, w większości przypadków odpowiedź brzmi: nie. Alimenty są bowiem wynikiem obowiązku moralnego i prawnego do utrzymania osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku rozwodu, alimenty na rzecz byłego współmałżonka przysługują w sytuacji, gdy jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu w wyniku rozpadu małżeństwa. Natomiast alimenty na rzecz dziecka są zawsze obligatoryjne, niezależnie od przyczyn rozwodu i sytuacji finansowej rodziców.

Oczywiście, istnieją sytuacje, w których możliwe jest ograniczenie wysokości alimentów lub uniknięcie ich całkowitej płatności. Jednym z nich jest sytuacja, gdy dwoje byłych małżonków porozumie się co do podziału majątku i zobowiązań finansowych. W takim przypadku możliwe jest ustalenie innego sposobu wsparcia finansowego, np. jednorazowej wypłaty lub przejęcia określonych zobowiązań.

W niektórych sytuacjach możliwe jest także odwołanie się od orzeczenia alimentacyjnego. W takim przypadku konieczne jest udowodnienie, że wysokość przyznanych alimentów jest niewłaściwa lub została ustalona w sposób nieodpowiedni. Przykładowo, można odwołać się od orzeczenia alimentacyjnego, jeśli dochód osoby płacącej alimenty drastycznie spadnie, co utrudnia regulowanie ich płatności.

Jeżeli szukasz pomocy prawnej w kwestii alimentów, skontaktuj się z naszą kancelarią prawną https://www.joanna-zielinska.pl/prawo-rodzinne/rozwod, która pomoże Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Podsumowując, uniknięcie płacenia alimentów po rozwodzie jest trudne, a w większości przypadków niemożliwe. W przypadku trudności z opłacaniem alimentów, zawsze warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron.