Rozwód to dla wielu ludzi trudny okres w życiu, a dodatkowo często wiąże się z koniecznością płacenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka lub dziecka. Czy jednak istnieje możliwość uniknięcia płacenia alimentów po rozwodzie?

Niestety, w większości przypadków odpowiedź brzmi: nie. Alimenty są bowiem wynikiem obowiązku moralnego i prawnego do utrzymania osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W przypadku rozwodu, alimenty na rzecz byłego współmałżonka przysługują w sytuacji, gdy jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu w wyniku rozpadu małżeństwa. Natomiast alimenty na rzecz dziecka są zawsze obligatoryjne, niezależnie od przyczyn rozwodu i sytuacji finansowej rodziców.