Syjonistyczne przejęcie USA – 45 zadeklarowanych celów

10 stycznia 1963 r. Izba Reprezentantów a później Senat przejrzał dokument zatytułowany „Komunistyczne cele przejmowania Ameryki”. Zawierał on 45 różnych zagadnień (ataków i technik), które z perspektywy czasu okazały się konsekwentnie realizowane.

W ciągu ostatnich 50 lat od wprowadzenia tej listy w Izbie wiele się zmieniło, między innymi zniknął Związek Radziecki, a komunizm nie jest już traktowany jako niebezpieczna dla wolności wroga doktryna . Czemu? Ponieważ założyciele komunizmu, syjonizmu światowego, są obecnie dominującą siłą w świecie zachodnim i kontrolują praktycznie każdy ważny geopolityczny, społeczny, kulturowy i komercyjny aspekt życia.

Co znaczące, około 27 z 45 komunistycznych (syjonistycznych) celów na pierwotnej liście zostało lub jest osiąganych.

Ważne jest również zrozumienie, że światowy syjonizm stworzył komunizm, wymazał Rosję z mapy, ustanowił Związek Radziecki i wywołał dwie wojny światowe w których zginęło ponad 100 milionów ludzi. Niezależnie od tego, czy operujemy pojęciem „komunizm” czy „bolszewizm”, „socjalizm” czy „marksizm”, wszystkie one pochodzą z jednego źródła – światowego syjonizmu. Tego nigdy nie można zapomnieć.

Czytając tę ​​listę, zrozum i nigdy nie zapominaj, że te cele, obecnie w większości wdrożone, są celami ZIONISTÓW.

1. Amerykańska akceptacja koegzystencji jako jedynej alternatywy dla wojny atomowej.

2. Gotowość USA do kapitulacji zamiast angażowania się w wojnę atomową.

3. Rozwijajcie złudzenie, że całkowite rozbrojenie [przez] Stany Zjednoczone byłoby demonstracją siły moralnej.

4. Pozwólcie na wolny handel między wszystkimi narodami bez względu na przynależność komunistyczną i niezależnie od    tego, czy produkty mogą być użyte do wojny.

5. Rozszerzenie długoterminowych pożyczek na rzecz Rosji i satelitów radzieckich.

6. Zapewnij amerykańską pomoc wszystkim narodom bez względu na komunistyczną dominację.

7. Udzielić uznania Czerwonym Chinom. Dopuszczenie Czerwonych Chin do ONZ

8. Utworzenie Wschodnich i Zachodnich Niemiec jako odrębnych państw pomimo obietnicy Chruszczowa w 1955 r., Aby    rozstrzygnąć kwestię niemiecką przez wolne wybory pod nadzorem ONZ

9. Przedłużyć konferencje, aby zakazać testów atomowych, ponieważ Stany Zjednoczone Państwa zgodziły się zawiesić    testy tak długo, jak trwają negocjacje.

10. Pozwól wszystkim sowieckim satelitom na reprezentację w ONZ

11. Promuj ONZ jako jedyną nadzieję dla ludzkości. Jeśli jej statut zostanie zmieniony, zażądać, aby został        ustanowiony jako rząd światowy z własnymi niezależnymi siłami zbrojnymi. (Niektórzy przywódcy komunistyczni     wierzą, że świat może być przejęty tak łatwo przez ONZ, jak przez Moskwę, czasami te dwa centra konkurują ze     sobą, tak jak teraz robią w Kongo.)

12. Oprzyj się jakiejkolwiek próbie zakazania działalności partii komunistycznej.

13. Zniszcz wszystkie przysięgi lojalności.

14. Kontynuuj udzielanie Rosji dostępu do Urzędu Patentowego USA.

15. Zdobądź jedną lub obie partie polityczne w Stanach Zjednoczonych.

16. Wykorzystaj decyzje techniczne sądów, aby osłabić podstawowe instytucje amerykańskie, twierdząc, że ich     działalność narusza prawa obywatelskie.

17. Zdobądź kontrolę nad szkołami. Używaj ich jako pasów transmisyjnych dla socjalizmu i obecnej propagandy     komunistycznej. Zmiękczyć program nauczania. Przejmij kontrolę nad stowarzyszeniami nauczycieli. Umieść    linię partyjną w podręcznikach.

18. Zdobądź kontrolę nad wszystkimi gazetami dla studentów.

19. Wykorzystuj zamieszki studenckie, aby wywoływać publiczne protesty przeciwko programom lub organizacjom, które atakują komunistyczne dążenia.

20. Infiltracja prasy. Kontroluj zadania związane z recenzowaniem książek, pisanie artykułów redakcyjnych,     tworzenie polityki.

21. Uzyskaj kontrolę nad kluczowymi pozycjami w radiu, telewizji i filmach.

22. Kontynuuj dyskredytację amerykańskiej kultury poprzez poniżanie wszelkich form artystycznej ekspresji. Komórki amerykańskich komunistów mają wyeliminować wszelką dobrą rzeźbę z parków i budynków i zastąpić ją bezkształtną, niezgrabną i pozbawioną znaczenia formą”.

23. Kontroluj krytyków sztuki i dyrektorów muzeów sztuki. Nasz plan polega na promowaniu brzydoty, odpychającej, bezsensownej sztuki.

24. Wyeliminuj wszystkie prawa dotyczące nieprzyzwoitości, nazywając je „cenzurą” i naruszeniem wolności słowa i wolnej prasy.

25. Rozbijaj kulturowe standardy moralności, promując pornografię i nieprzyzwoitość w książkach, czasopismach, filmach, radiu i telewizji.

26. Przedstaw homoseksualizm, degenerację i rozwiązłość jako „normalne, naturalne, zdrowe”.

27. Infiltracja kościołów i zastąpienie objawionej religii „społeczną” religią. Dyskredytujcie Biblię i podkreślcie     potrzebę dojrzałości intelektualnej, która nie potrzebuje religijnego kultu.

28. Wyeliminujcie modlitwę lub jakąkolwiek fazę religijnej ekspresji w szkołach, ponieważ narusza ona zasadę     „rozdziału kościoła od państwa”.

29. Dyskredytuj amerykańską konstytucję, nazywając ją nieadekwatną, staroświecką, niezgodną ze współczesnymi potrzebami, przeszkodą dla współpracy między narodami na całym świecie.

30. Dyskredytuj amerykańskich Ojców Założycieli. Przedstaw ich jako samolubnych arystokratów, którzy nie mieli     żadnego zainteresowania „zwykłym człowiekiem”.

31. Pozbawić wszelkich form amerykańskiej kultury i zniechęcić do nauczania amerykańskiej historii na tej     podstawie, że jest to tylko niewielka część „wielkiego obrazu”. Połóż większy nacisk na rosyjską historię od     czasu przejęcia Rosji przez komunistów.

32. Wspieraj ruch socjalistyczny, aby scentralizować kontrolę nad dowolną częścią kultury – edukacją, organizacjami społecznymi, programami pomocy społecznej, przychodniami zdrowia psychicznego itp.

33. Wyeliminuj wszystkie prawa i procedury, które zakłócają działanie aparatu komunistycznego.

34. Zlikwiduj Komitet Izby ds. Działań nieamerykańskich.

35. Dyskredytuj i ostatecznie zdemontuj FBI.

36. Infiltruj i zyskaj kontrolę nad większą liczbą związków.

37. Infiltracja i przejęcie kontroli nad wielkim biznesem.

38. Przekazanie części uprawnień do aresztowania przez policję agencjom społecznym. Traktuj wszystkie problemy behawioralne jako zaburzenia psychiczne, które tylko psychiatrzy mogą zrozumieć (lub leczyć).

39. Zdominuj zawód psychiatry i używaj przepisów dotyczących zdrowia psychicznego jako sposobu uzyskania     przymusowej kontroli nad tymi, którzy sprzeciwiają się komunistycznym celom.

40. Dyskredytuj rodzinę jako instytucję. Zachęcaj do rozwiązłości i łatwego rozwodu.

41. Podkreśl potrzebę wychowywania dzieci z dala od negatywnego wpływu rodziców. Przypisywanie uprzedzeń, blokad  mentalnych i zwalniania dzieci z tłumiącego wpływu rodziców.

42. Stwórz wrażenie, że przemoc i powstanie są legalnymi aspektami amerykańskiej tradycji; że studenci i grupy     interesów powinny powstać i używać „zjednoczonej siły” do rozwiązywania problemów ekonomicznych,       politycznych lub społecznych.

43. Obal wszystkie rządy kolonialne, zanim rodzime populacje będą gotowe do samorządności.

44. Umiędzynarodowienie Kanału Panamskiego.

45. Uchyl rezerwę Connally, aby Stany Zjednoczone nie mogły powstrzymać Sądu Światowego od przejęcia jurysdykcji nad problemami wewnętrznymi. Nadaj jurysdykcji Sądu Światowego zarówno narodom, jak i jednostkom.

Takie są kluczowe cele syjonistów wyraźnie wskazujące w jaki sposób Ameryka została obalona i rozdarta od wewnątrz.

 Źródło: http://www.rense.com/general32/americ.htm

Slav

   za neon24.pl

Syjonistyczne przejęcie USA – 45 zadeklarowanych celów
ocena 5 głosów 1
Udostępnij

Napisz co myślisz