Zawiadomienie do prokuratury: A. Duda – zdrada stanu

Prezydent duda photo
zdjęcie PolandMFA

Publikujemy poniżej treść zawiadomienia do Prokuratora Generalnego o przestępstwie dokonanym przez Andrzeja Dudę.

P.o. Prezydenta RP dopuścił się zdrady stanu występując – mówiąc w języku kibiców sportowych – w barwach „Izraela”, a Żydaera faktycznie, bo to jest właściwa nazwa dla tej społeczności ludobójców.

Co więcej, Andrzej Duda oprowadził symbolicznie zebranych sześciu głównych przedstawicieli państwa żydowskiego w Palestynie – sześć rogów gwiazdy Dawida –  które obecnie bardzo gwałtownie szuka sobie miejsca na nowe terytorium osiedlenia, bo w Palestynie goje są mało uprzejmi.

Wybór padł na Polskę, bo żydom najlepiej jest w Polsce – tak podkreśla Szymon Weiss.

Oprócz oczywistej zdrady stanu, Andrzej Duda – typowo – poniżając się wobec wszystkiego co żydowskie, przemilczał wiele deklaracji wypowiedzianych przez Reuwen Riwlin`a, a sam zaś ciągnął swoje błazeństwa, kłaniał się, tłumaczył i zarzekał. Riwlin zaś przyjąwszy skwapliwie te wszystkie brednie, którymi chyba jest już mocno znudzony, zadeklarował prosto, że Oświecimy jest już pilnowany i chciałby powiedzieć, że: „Chcę móc powiedzieć, zobaczcie, państwo żydowskie jest tutaj…”.

Jest to deklaracja aneksji polskiego terytorium wypowiedziana prosto w twarz „Prezydentowi Polski”!

Jest zastanawiające i przerażające, że w Polsce nikt nie protestuje!

Sejm, Senat, rząd, Prokuratur Generalny wszyscy cicho!

Czy przypadkiem te deklaracje PIS – z nagle aktywowanym wybudzonym prezesem Kaczyńskim – nie mają za zadanie odwrócenie uwagi Polaków od tych wypowiedzi i ogólnie od agresji żydowskiej, która wchodzi na najwyższe obroty?

+

Inna sprawa to kwestia zawiadomień o przestępstwie. W Polsce tego typu aktywność spotyka się z taka samą oceną jak nawoływanie do głosowania w wyborach: Wiadomo, że i tak oni wygrają, bo fałszują wyniki.

A gdyby tak wszyscy poszli i na Internecie podawali i frekwencję, i oddane glosy, to o ile trudniej byłoby fałszować rezultaty wyborów!

Podobnie z zawiadomieniami do prokuratury. Jest oczywiste, że wszystkie takie zawiadomienia są na wstępie zadeklarowane do odrzucenia. Ale jest w tym duża trudność systemowa dla żydowskiej przestępczości w aparacie sprawiedliwości.

Trzeba zrozumieć, że Polska należy do wartości zachodnich, a tam ważna jest jawność życia publicznego i w ramach tej jawności, otwarcie wyłożone racje przeciwko systemowi władzy nigdy nie pozostają bez echa. Żydzi rozumieją to najlepiej i to z tego powodu pootwierali różne organizacje polujące na mowę nienawiści i antysemityzm. Bo bojąc się deklaracji otwartych, zapobiegliwie ruszyli na połów naszych myśli. Gojom nawet myśleć antysemicko nie wolno, bo konsekwencjami takich myśli są czyny. A jak czyny, to będzie koniec wszystkiego. Żydzi to wiedzą.

Dlatego trzeba pisać zawiadomienia do prokuratur, pisać publikować, podawać nazwiska sędziów, prokuratorów. Oni wszyscy myślą, że bój jest już wygrany i nic im nie grozi.

Mylą się, my walczymy do ostatniego. … a zresztą to i tak nie my…

„Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”.

 Red. Gazeta Warszawska.

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego

http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/178-kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego

Nie można bardziej zdradzić i obrazić Polski i Polaków!

http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/826-nie-mozna-bardziej-zdradzic-i-obrazic-polski-i-polakow

Wnoszę o ściganie prezydenta „Izraela”

 http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/828-wnosze-o-sciganie-prezydenta-izraela

Minister J. Gowin, zdrada stanu – zawiadomienie do Prokuratury

http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/727-minister-j-gowin-zdrada-stanu-zawiadomienie-do-prokuratury

Prokurator Generalny

Prokuratura Krajowa

Barska 28/30

02-316 Warszawa

[email protected]

+++

Laudetur Iesus Christus.

Niniejszym zawiadamiamy o popełnieniu przestępstwa zdrady stanu przez p.o. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz podejrzeniu popełnienia przestępstwa przynależności do żydowskiej przestępczej grupy zorganizowanej mającej na celu obalenie polskiej państwowości, wypędzenie polskiej ludności z Polski, a ta jej część, która pozostanie, będzie poddana biologicznej degradacji, tak że intelektualnie będzie się jedynie nadawała do czynności służebnych wobec żydów.

+

Dnia 12 kwietnia 2018 w Oświęcimiu – podczas obchodów związanych z tzw. „marszem żywych” – Andrzej Duda występując w roli Głowy Państwa – Prezydenta RP demonstracyjnie podporządkował się władzom Izraela, reprezentowanym przez prezydenta Izraela Reuwen Riwlin`a oraz innych przedstawicieli państwa Izrael:

Przywódców najważniejszych formacji jego sił zbrojnych.

Israel’s President Reuven Rivlin

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gadi Eizenkot

Police Commissioner Roni Alsheikh

Mossad chief Yossi Cohen and

Shin Bet security agency chief Nadav Argaman

Israel’s Chief Rabbi Yisrael Meir Lau

Andrzej Duda, występując pod flagami państwa Izrael, pod flagami jego formacji zbrojnych: Szefa sztabu, szefa policji, szefa Mossadu oraz szefa wywiadu wojskowego Shin Bet, dokonał tym aktu przekazania terytorium obozu w Oświęcimiu w ręce żydowskie – Izraelskie. A co było i koszerne, bo w obecności nadrabina Izraela Yisrael Meir Lau. Demonstracyjnie i prowokacyjnie nawet dokonał Andrzej Duda nadania tego terytorium polskiego pod jurysdykcję Izraelską lub żydowską, a ta ewentualna różnica jest bez znaczenia.

Nadanie to potwierdził w swoim wystąpieniu prezydent Izraela Rivlin, który przemawiając tamtego dnia w Oświęcimiu, w obecności tegoż Andrzeja Dudy zapewnił, że państwo Izrael „tu” jest i „tu pilnuje porządku”. A Rivlin powiedział Dudzie jasno:

„Chcę móc powiedzieć, zobaczcie, państwo żydowskie jest tutaj – powiedział prezydent Riwlin.” – wg. PAP.

Należy podkreślić – co arcyważne – że twór państwowy państwa „Izrael”, o faktycznie skradzionej i nielegalnej nazwie „Izrael” nie ma konstytucji, ani innej podobnej regulacji własnej, która definiuje granice tego państwa. W tym aspekcie zajęcie Oświęcimia, nie musi być kolonizacją, ale przyłączeniem tego terytorium do Izraela jako terenu tożsamego.

A p.o. prezydenta Andrzej Duda był tam obecny i temu nie zaprzeczył.

Przeciwnie, krótko po tym przemówieniu Rivlin´a, w którym ten określił Polaków i Państwo Polskie jako kolaborantów nazistowskich i obarczył ich winą za tzw. „holokaust”, a który to termin jest narzędziem żydowskiego terroru w świecie, Andrzej Duda oprowadził władze Izraela po wspomnianym terytorium obozu oraz przeszedł w pochodzie do drugiego obozu w Brzezince.

Oprowadzanie to było głęboko symboliczne: P.o. prezydenta Andrzej Duda w otoczeniu armii Izraela pod wodzą prezydenta Rivlin`a, w asyście naczelnego rabina, pod licznymi flagami izraelskimi, w morzu antypolskich transparentów z napisami po angielsku, oprowadził żydów po nadanym im terytorium.

Tak w świetle heraldyki, starej czy nowej, wexylologi, symbole są prostym i niezaprzeczalnym językiem władzy czy suwerenności. I dokładnie tak było w Oświęcimiu 12 kwietnia 2018, a izraelska władza wojskowa oznaczała tam trwałą przemoc, hegemonię wobec Andrzeja Dudy, który jak janczar, pachołek, czy inny głęboko poniżony niewolnik podporządkował się swojemu hegemonowi – żydom, a tym samym pozbawił Polskę suwerenności w Oświęcimiu i poniżył Naród.

Wraz z tym Izrael oraz żydostwo otrzymało potwierdzenie przejęcia władzy nad obozami w Oświęcimiu – każdy to widział! A to tylko początek!

Żadne posądzenia o przesadne „czepianie się” „słów” lub „znaków” czy wybiegi, przymykanie oczu na „banały”, które „nie mają znaczenia” – nie mogą tu być zastosowane jako tłumaczenie Andrzeja Dudy z oskarżenia o zdradę! To z tego prostego względu, że o takiej wymijającej wykładni „słów” i „znaków” nie będzie decydował ani Andrzej Duda, ani prokuratura w Polsce, ani żaden sąd.

Szafarzami wykładni będą żydzi, a oni nigdy nie tłumaczą niczego na swoją niekorzyść.

Polska historia ma wiele takich haniebnych przypadków „umów” z żydami, które ostatecznie doprowadziły do rozbiorów, a i obecnego ludobójstwa żydowskiego na Polakach w Polsce.

Pierwszym takim „nadaniem” były „przywileje kaliskie”, które faktycznie nie miały miejsca. To jednak skutkiem korupcji króla Kazimierza zmyślenia te zostały przyjęte za stan faktyczny i to w dodatku takie, które otrzymały ciągłość prawną na wieki. A obecna reprywatyzacja nie jest niczym innym, jak właśnie przewrotnym oszustwem żydowskim, grabieżą – i to na oczach wszelkich organów państwowych, nie baczących na łamanie tym polskiego prawa i faktyczne ludobójstwo na polskim społeczeństwie, które zostało wyzute z wszelkich praw własności. I ta tragiczna sytuacja Polaków w Polsce wyrzucanych z ich własnych domów jest skutkiem trwania „przywilejów kaliskich”.

Aby jednak nadać odpowiednie tło interpretacyjne okoliczności tej zdrady stanu, której dopuścił się Andrzej Duda w Oświęcimiu, nie trzeba sięgać do w/w okoliczności historii dawnej, a wystarczy odnieść się do obecnych żydowskich zarzutów o nazizm, o których wspomniano powyżej.

Już same zajścia i wystąpienia publiczne tak Andrzeja Dudy, jak i Rivlin`a w Oświęcimiu są prostym dowodem na to, że o faktach lub ich wykładni w Polsce w sprawach polskich nie decyduje p.o. prezydenta Andrzej Duda, ale żyd Rivlin.

Andrzej Duda, tytułujący się prezydentem Polski – nie potrafił odnieść się do przestępczych i obraźliwych oskarżeń Rivlin`a, a jedynie skłamał, że takie zarzuty pod adresem Polski i Polaków nie padły. Minął tydzień, a kancelaria prezydenta ani MSZ nie uczyniły niczego w tej arcyważnej sprawie, czyli zaakceptowano, że liczy się wersja żydowska, a nie polska. A p.o. Prezydenta RP Andrzej Duda jest groteskowym kłamcą.

W rzeczy samej podobnie będzie z jurysdykcją żydowską w Oświęcimiu, żydzi będą tam budować zręby żydowskiej państwowości w Polsce – judeopolonię, a co faktycznie dzieje się od momentu wyrzucenia przez Jana Pawła II Sióstr Karmelitanek z ich klasztoru na Żwirowisku, a Duda – w odpowiedzi na ew. skargi ze strony Polaków będzie udawał, że nic się nie stało.

Wystąpienie Andrzeja Dudy – p.o. prezydenta – w Oświęcimiu w opisanych okolicznościach –  na tle zdarzeń historycznym i w świetle faktów najnowszych – wyczerpują wszelkie znamiona przestępstwa zdrady Państwa i Narodu. Są prostym, formalnym dowodem zdrady stanu, zdrady oddania terytorium Oświęcimia Izraelowi, a niewątpliwe nie są to jedyne „nadania”, jakich wobec żydów dopuścił się Andrzej Duda.

Tam w Oświęcimiu byliśmy naocznymi świadkami zdrady i co gorsza – upodlenia Polski, jakiego dopuścił się Andrzej Duda, co faktycznie dla naszego morale i godności narodowej jest gorsze niż zdrada.

Andrzej Duda pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 kwietnia 2018 w Oświęcimiu dopuścił się zdrady stanu, to oczywiste.

To, że Andrzej Duda zachowuje się niespójnie, zmiennie, wykazuje przejawy euforyczne, grozi Polakom, którzy chcą „podnieść rękę na żyda”, robi sobie żenujące selfie z prymitywnym Daniels`em, uprawia kalamburowe konfabulacje w zakresie geopolityki, przyjmuje prowokacje żydowskie w Syrii jako wydarzenia, które muszą mieć swą odpowiedź w działaniach polskiej armii wobec Rosji, wskazywać może na jego patologię umysłową lub groźby, jakim jest poddany przez żydowskie grupy terrorystyczne w Pałacu Prezydenckim. I on sam zastraszony zachowuje się histerycznie, bo nie chce skończyć tak jak Lech Kaczyński. Jednakże to nie może być przedmiotem dywagacji w tym zawiadomieniu. Bowiem zawiadomienie o przestępstwie nie traktuje o okolicznościach łagodzących – tak jak np. brak zdolności do rozpoznawania czynu lub działanie pod przymusem. To jest sprawa sądu, a wcześniej odpowiednich służb.

Wnosimy do Prokuratora Generalnego RP o wszczęcie postępowania karnego mającego na celu postawienie Andrzeja Dudy w stan oskarżenia i ukarania go przez sąd.

In Christo

Krzysztof Cierpisz

18-IV-2018

 +++

Źródło: http://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/851-zawiadomienie-do-prokuratury-a-duda-zdrada-stanu

   za wolna-polska.pl

Zawiadomienie do prokuratury: A. Duda – zdrada stanu
ocena 1 głosów 1
Udostępnij

Napisz co myślisz