Jak naprawdę przegraliśmy pod Legnicą

Na początku kwietnia, dwa narody słowiańskie czczą fundamentalne, a jakże odmienne rocznice.

Chcąc zrozumieć co sprawiło, że słaba i rozbita Ruś (a w zasadzie nawet tylko drobna jej część) – potrafiła 5 kwietnia 1242 r. na Lodowym Cmentarzysku jeziora Pejpus odnieść zwycięstwo nad germańskim, krzyżackim naporem i to ponad półtorej stulecia nim dokonał tego (i to tylko połowicznie…) tak potężny sojusz polsko-litewski – musimy uznać przykrą geopolityczną pomyłkę naszych przodków, którzy 9 kwietnia 1241 r. walczyli nie po tej stronie, co trzeba. 

Bitwa pod Legnicą zastępuje niekiedy Polakom naszą absencję podczas wypraw krzyżowych. Bój ten idealnie również pasuje do legendy „Przedmurza…”, wizji ciągłego „ratowania niewdzięcznej Europy”. Ba, Legnica/Liegnitz bywa nawet przywoływana jako przykład… „polsko-niemieckiego braterstwa broni”. Słowem, acz anachroniczna i zakurzona, bitwa jest jakimś tam elementem współczesnej polityki historycznej. Oczywiście – całkowicie błędnie rozumianym i interpretowanym.

 

Niedoszłe Przedmurze Eurazji 

Po pierwsze i przede wszystkim – zauważyć należy, że  znaczenie bitwy pod Legnicą było przede wszystkim, a w sumie niemal wyłącznie polskie i regionalne, nieszczególnie zresztą związane z samymi Mongołami. Klęska przerwała (a jak się okazało – w praktyce uniemożliwiła) realizację programu zjednoczenia ziem polskich na bazie Śląska  Henryków, który to projekt z perspektywy wprawdzie mógł wyglądać atrakcyjnie, zatrzymując tę wspaniałą dzielnicę bezpośrednio w obszarze przyszłej Corona Regni Poloniae. Tyle tylko, że tę z kolei w całości rozwiązanie takie wprowadzałoby, zapewne trwale – w orbitę bezpośrednich wpływów i zależności niemiecko-czeskich, zaś na polu społeczno-ekonomicznym kierował Polskę w stronę rozwoju klasycznie feudalnego. Dla Polaków bitwa pod Legnicą oznaczała więc udaremnienie nader wówczas prawdopodobnej, alternatywnej ścieżki rozwoju cywilizacyjnego Polski, a może i jej otoczenia międzynarodowego. Jeszcze bardziej zachodniej, a co za tym idzie niesamodzielnej, marginalizującej i eksploatującej, niż stało się to naszym udziałem (tzn. aż do teraz…). To nadal jednak kwestie istotne dla nas, dla Niemczyzny, nawet dla organizacji politycznej makroregionu – wciąż jednak nie dla całej Europy. 

Banałem byłoby też przypominanie, że tak jak w 1920 r. bolszewicy nie mieli bynajmniej zamiaru podbijać Europy Zachodniej, a w 1944 r. nie szli wcale na Paryż, powstrzymywani tylko przez powstanie warszawskie – tak przeszło 700 lat wcześniej Mongołom ani się śniło moczyć kopyta swych koni w Atlantyku.  W istocie bowiem, wodzowie Czyngisa nie mieli początkowo najmniejszego zamiaru najeżdżać, podbijać, czy uzależniać nawet Rusi, a zaatakowali ją wyłącznie jako sojusznika ich prawdziwych przeciwników, Połowców (i to w wyniku niesprowokowanego aktu zdrady w postaci zamordowania posłów wysłanych z propozycją pokoju do……..) i analogicznie, najazd na Polskę potomków wielkiego Chana był tylko skutkiem rozpoznania w nas narzędzi węgierskich, przeszkadzających Mongołom poprzez ingerowanie w sprawy ruskie i próby rozszerzania strefy wpływów Budy na ziemie chronione przez eurazjatyckie tümeny. 

Na marginesie zresztą warto dodać, że jedynym z najsłabiej rozpoznanych i opisanych epizodów polskiego średniowiecza pozostaje popadanie ziem polskich w coraz większą zależność… właśnie od Węgier. I o ile fakt interwencji czeskich w Polsce, pozyskiwanie przez nich kolejnych ziem, a wreszcie (przeskakując nieco chronologię) sięgnięcie po koronę polską przez  Przemyślidów  i staranie się o jej odzyskanie przez Luksemburgów jest znane i opisane w polskiej historiografii – o tyle niemal przezroczysta jest dla badaczy  dominacja węgierska, nasilająca się już od XIII wieku, potem zamaskowana jako wsparcie starań polskich o zjednoczenie (a nie prosta rywalizacja o wpływy z Czechami), a wreszcie zakończona zawołaniem  Andegawenów  na tron Polski w XIV wieku, jakby nagle i tak bierni politycznie Polacy mieli dość udawania i męczenia się ze swą suwerennością i z wyraźną ulgą chcieli na swej ziemi obcych władców. W międzyczasie zaś, to właśnie  polityczna podległość ekspansji węgierskiej – ściągnęła na nas wszystkie trzy najazdy tatarskie.

 

Ruskim szlakiem 

Bitwa legnicka była więc nawet nie epizodem historii Europy, dla Polski zaś klęską dotkliwą, jednak nie przez swój wymiar militarny czy polityczny dla aspiracji Piastów śląskich. Nieszczęście Legnicy polegało nie na tym, że przegraliśmy sam bój, tylko na tym – że w ogóle do niego doszło, a my nie skorzystaliśmy z niepowtarzalnej szansy, jaką geniusz Czyngis Chana stworzył dla naszych wschodnich sąsiadów.  Prawdziwą porażką polską okazało się bowiem, że Mongołowie nie przejawiali chęci do rozciągnięcia swego zwierzchnictwa na ziemie polskie, zaś wśród Piastów nie znalazł się żaden przywódca z wizją równą przenikliwości  Aleksandra Newskiego. Mongołów nie tylko bowiem nie należało prowokować wdając się w węgiersko-ruskie awantury, nie tylko nie należało się przed nimi bronić – ale w dobrze pojmowanym polskim interesie  powinno się było ich wezwać,  zyskując osłonę przed prawdziwymi wrogami i szansę na bogacenie się i rozwój cywilizacyjny w ramach największego i najnowocześniejszego imperium średniowiecza! Zamiast zachwycać się, że Krzyżacy (i Templariusze) u boku polskich rycerzy walczyli pod Legnicą –  należało we współpracy z Mongołami raz na zawsze pozbyć się groźby germańskiej infiltracji i dominacji nad Polską!  Tak, jak Aleksander Newski uczynił to rok później z próbą europeizacji ziem ruskich… 

Zważmy, że te księstwa ruskie, które lojalnie współpracowały z Orda – mogły dzięki teku stawiać skuteczny opór niemczyźnie. Te zaś, które chciały się Mongołom wymknąć – wpadały w zależność od Węgier, Polski, wreszcie od Litwy. Rusi mongolska opieka i organizacja per saldo wyszły nawet na zdrowie, może i nam by więc nie zaszkodziły? Wystarczyło tylko poprosić – Mongołowie, w swej eurazjatyckiej mentalności – mieli bowiem tę cechę, że przychodzili tylko zaproszeni – albo sprowokowani. 

Zastanówmy się bowiem. W XIII wieku tak Polska, jak i Ruś wytraciły już impuls pasjonarny, który 250 lat wcześniej pozwolił im na stworzenie własnych państw i ukształtowanie pierwotnej odrębności pre-narodowej. Czynniki integrujące zaczęły szybko zanikać, zaś (wbrew wizji dziejów Polski rzekomo zupełnie różnych od doświadczeń ruskich) pojawiły się coraz intensywniejsze elementy dezintegracyjne, tendencja do wojen domowych traktowanych już najazdy na obcych, mordy polityczne i przede wszystkim –  interwencja zewnętrzna, nie pozwalająca w najmniejszym nawet stopniu traktować naszych Ziem jako istotny choćby lokalnie, a już na pewno nie jako samodzielny podmiot geopolityczny.  Przez następne kilkaset lat Polacy nie będą umieli rozwiązać problemu swego położenia na granicy światów, przy jednoczesnym braku lub odrzucaniu pojawiających się trwałych czynników rozwoju cywilizacyjnego, pozwalających sięgnąć po status imperialny – w naszej sytuacji po prostu nieodzowny do przetrwania. Tymczasem naszym wschodnim sąsiadom, rywalom i konkurentom, a wreszcie zwycięstwom – udało się to wszystko właśnie  dzięki mongolskiej pomocy. 

Rosyjska historiografia, a za nią i zachodnia już dawno między bajki włożyły bowiem bajki o „mongolskim jarzmie”, paru otrutych (przeważnie zresztą przez siebie nawzajem) książąt była to bowiem niewielka cena za uniknięcie losu Bałtów czy rozmycie w innych etnosach. Miast tego – Ruś zdobyła geopolityczny, tożsamościowy, społeczny i ekonomiczny potencjał, pozwalający w ciągu kolejnych stuleci stworzyć własny superetnos, stając nowoczesnym narodem rosyjskim.

Narodem, który od mongolskich sojuszników nauczył się walczyć, organizować państwo, odzyskał pełną pasjonarność i ruszył na Wschód i Południe po status mocarstwowy.W tym samym zaś czasie alternatywna, zachodnia wizja organizacji Ziem Ruskich, najpierw w postaci płytkiej latynizacji Halicza, a następnie w formie Wielkiego Księstwa Litewskiego rozpraszając się i pogrążając w wewnętrznych sprzecznościach – ostatecznie poniosła klęskę, a wraz z nią –  upadły również szanse na tak realizowaną imperialną pozycję Polski.

 

Fałszywa tożsamość 

Dziś szuka się różnych przyczyn czy cząstkowych czynników polskich przegranych na przestrzeni dziejów nie dostrzegając, że odpowiedź jest przede wszystkim tożsamościowa, wynikająca z zaburzenia na linii procesów dziejowych, z wprowadzenia i utrwalenia trwałej nieciągłości i niepokonalnej sprzeczności między polską pozycją geopolityczną, tradycją i charakterem naszego narodu – a imprintowanymi nam wyborami stricte politycznymi i ideologicznymi. Mówiąc prościej, do głębi jaźni wschodni, słowiański, eurazjatycki naród uparł się ścigać Zachód, stając igraszką interesów gwelfickich, cesarskich, habsburskich, germańskich, z echem jeszcze odleglejszych od naszych spraw rozgrywek świata Zachodu. To opacznie rozumiana, naśladowcza, odtwótcza i deklaratywna „łacińskość”, a następnie już wprost indukowane niczym paranoje „europejskość” i „atlantyzm” doprowadziły Polaków do obecnej, nader marnej kondycji. A ocalić nas, a przynajmniej dać szansę – mogły dać wyśmiewane i oskarżane „bizantyjskość” i „turanizm”, będące w istocie i naszym naturalnym środowiskiem i stanem świadomości, odrzucanymi jednak, zapominanym i celowo ukrywanym przed polskością. 

A wystarczyło 777 lat temu zmienić strony pod Legnicą… 

Konrad Rękas

   za neon24.pl

Jak naprawdę przegraliśmy pod Legnicą
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz