Winnicki skazany za „bandytę w mundurze”

Poseł Robert Winnicki został uznany winnym znieważenia policjanta. Polityk będzie musiał zapłacić łącznie 20 tysięcy złotych.

Sąd nałożył na Winnickiego grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych oraz 10 tysięcy złotych nawiązki na cel społeczny. Sprawa dotyczy wydarzeń z roku 2014. Wtedy lider Ruchu Narodowego, Robert Winnicki krytykując działania policji wobec uczestników Marszu Niepodległości nazwał ówczesnego szefa policji Marka Działoszyńskiego „bandytą w mundurze” oraz „pachołkiem politycznym”.

Winnicki musi wpłacić pieniądze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Sąd zobowiązał posła również do zwrotu kosztów procesu i wydatków na pełnomocnika oskarżyciela.

O odwołaniu będę decydował, jak otrzymam pisemne uzasadnienie wyroku, ale mocno biorę je pod uwagę. Faktem jest, że sąd nie uwzględnił większości wniosków dowodowych, które zgłaszałem i jest to bardzo mocna przesłanka co do ewentualnej apelacji – powiedział Winnicki.

za parezja.pl

Winnicki skazany za „bandytę w mundurze”
ocena 5 głosów 3
Udostępnij

Napisz co myślisz