Decyzja sądu, która doprowadziła lewicę do furii. Tu jest Polska!

 
lesbijki photo
zdjęcie r-a-d-e-k

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził opinię Prokuratury Krajowej, która mówi, że w Polsce nie jest możliwa rejestracja “małżeństw” zawartych przez  przedstawicieli tej samej płci. Kwestia ta dotyczyła dwóch kobiet, który zawarły takie “małżeństwo” poza granicami naszego kraju. W Polsce taka rzecz nie może mieć miejsca ze względu na jasne stanowisko konstytucji RP i opinię tę podtrzymali sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prokuratura podała do wiadomości, że NSA wziął pod uwagę jej stanowisko i oddalił skargę kasacyjną dwóch wspomnianych kobiet, które zawarły “małżeństwo” za granicą i chciały go także zarejestrować w Polsce. Na początku tej sprawy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił owym kobietom przeniesienia do polskiego rejestru aktu małżeństwa zawartego za granicą.

Decyzja ta została podtrzymana przez wojewodę pomorskiego, a potem zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organ ten uznał, że była ona zgodna z polskim prawem, a od tego wyroku złożone zostało odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie oddalił tę skargę.

Tak mówi o tej sprawie komunikat wydany przez  Prokuraturę Krajową:

-W sprawie wniosków o rejestrację w księgach stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą, zawartego przez osoby tej samej płci, w lutym ubiegłego roku w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand przypomniał, że niedopuszczalne jest przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez osoby tej samej płci – czytamy.

Prokuratura przypomniała również, że art. 18 Konstytucji RP określa “małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety”. Zastępca Prokuratora Generalnego wydał również zalecenia, w którym przypomina prokuratorom, że „odmawianie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą, a zawartego przez osoby tej samej płci, zgodne jest także z orzecznictwem sądów”.

Decyzja NSA była tylko formalnością w świetle jasnego zapisu w konstytucji naszego kraju. Należy się jednak spodziewać ofensywy ze strony środowisk lewicowo-liberalnych na ten zapis w ustawie zasadniczej.

Uznanie homozwiązków za małżeństwa jest jednym z najważniejszych postulatów dzisiejszej lewicy i niemal cały Zachód uległ temu szaleństwu.

   za wrealu24.pl

Decyzja sądu, która doprowadziła lewicę do furii. Tu jest Polska!
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz