Ukraińscy działacze alarmują: są oburzeni jednym pytaniem, które słyszą ich rodacy, starający się o prawo pobytu w Polsce

Obywatele Ukrainy, którzy starają się o prawo pobytu w Polsce, pytani są o swój stosunek do Bandery i UPA – informuje ,,Rzeczpospolita”, powołując się na doniesienia Superstacji.

Cytowana jest Natalia Panczenko z inicjatywy społecznej Euromajdan – Warszawa, która twierdzi, że wnioski są odrzucane, jeśli ,,osoba się waha lub niedostatecznie odcina” od UPAa i Bandery.

jeżeli jednak niedostatecznie się odetną od Bandery – żegnaj Polsko

– twierdzi. Cytowana jest również odmowna odpowiedź urzędu Wojewody Mazowieckiego:

Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwe, aby ktoś, kto jak twierdzi czuje się Polakiem, nie interesował się organizacją, która swoimi działaniami na trwałe zapisała się w tragiczny sposób w historii Polski (…). Zdaniem organu rozpatrującego wniosek świadomość narodowa, to poczucie więzi z określonym narodem, jego historią i kulturą. Aplikujący zaś tak rozumianej świadomości narodowej i więzi z polskością nie posiada

Z powyższego ma wynikać, że urzędnicy uznali, iż wahanie kandydata na repatrianta oznacza, iż próbuje on ukryć swoje pozytywne opinie na temat Bandery i OUN-UPA.

Strona ukraińska wskazuje także, że odrzucono wniosek obywatela Ukrainy, którego dziadkowie posiadali polską narodowość. Urząd odpowiedział:

Z ustawy o repatriacji wyraźnie wynika, iż tylko spełnienie obu warunków przyznania prawa pobytu stałego łącznie, tj. gdy co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo oraz wykazanie swojego związku z polskością skutkuje uznaniem osoby za posiadającą polskie pochodzenie (…). Zainteresowany nie wykazał posiadania polskiego pochodzenia

Sprawę skomentował także Wołodymyr Wjatrowycz, przewodniczący Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który uważa, że zbrodnie komunistów i nazistów są ignorowane przez władze Polski, a jedynie potępienie UPA jest wymagane, aby uzyskać polskie obywatelstwo.

Portal Kresy.pl przypomina, że Panczenko, która podała informację, znana jest z takich wypowiedzi, jak ta, że UPA walczyła z Polakami o niepodległą Ukrainę, a Gdańsk to niemieckie miasto.

Tymczasem Związek Ukraińców w Polsce chce ukarania posła Tomasza Rzymkowskiego za wypowiedź w sprawie penalizacji banderyzmu podczas debaty nad nowelizacją ustawy o IPN.

Próba zastraszenia mnie przez Związek Ukraińców w Polsce jest żałosna. Nie przestraszę się. Złożenie wniosku do Komisji Etyki o ukaranie mnie oraz cały stek inwektyw pod moim adresem jako argumentacja, to odlot. Gratuluję koncepcji zastraszenia

powiedział w rozmowie z wPolityce.pl.

źródło: Rzeczpospolita / Kresy.pl

   za niezlomni.com

Ukraińscy działacze alarmują: są oburzeni jednym pytaniem, które słyszą ich rodacy, starający się o prawo pobytu w Polsce
ocena 5 głosów 1
Udostępnij

Napisz co myślisz