Czy żydów należy leczyć?

W tytule słowo „żydzi ” pisane jest z małej litery, co oznacza przynależność cywilizacyjną, a nie narodową (podobnie jak słowo „katolik”, a powinno być też w użyciu słowo „polak”).

Zatem chodzi o to,  czy ideologia judaizmu ma charakter patologii.

Do pewnych stwierdzeń dochodzi się powoli, krok po kroku, bo jest dużo „wdrukowanych” przekonań, które wymagają weryfikacji, a dopiero po eliminacji przynajmniej większości z nich, można postawić trafną diagnozę.

Aby zatem dojść do tytułowego pytania notki trzeba było pokonać wiele wcześniejszych naleciałości. Krokiem w kierunku, jak się okazało teraz, była poprzednia moja notka: „Filosemityzm: da się toto wyleczyć?”. Jednak do dalszych skojarzeń doprowadziła notka „Pasożytyzm” blogera AjamiQuest.

Autor tej notki podaje cechy charakterystyczne jednostki chorobowej – schizofrenii. Przytoczę z jego notki:

„Specjaliści  podają różne klasyfikacje, listy cech  psychopatycznych, lecz we wszystkich ujęciach powtarzają się  pewne, podstawowe cechy:

– Upośledzenie rozumowania w kategoriach moralnych, deficyt sumienia i brak poczucia  winy. 

– Czerpanie satysfakcji z krzywdzenia innych.

– Nieliczenie się z uczuciami innych.

– Tendencje do manipulowania innymi. Granie na najwyższych uczuciach. Zdolności  aktorskie i mitomania. 

– Instrumentalne traktowanie innych osób.

– Konfliktowość. 

– Racjonalizacja własnego zachowania irracjonalnego.

„Przed opisem szczegółowych charakterystyk klinicznych należy, jak zwykle, przypomnieć, że niezmiernie rzadko mamy do czynienia z osobą ujawniającą wszystkie opisane objawy. Nawet podręcznikowy, że tak powiem, psychopata zazwyczaj ujawnia tylko niektóre opisane cechy, a czasem możemy spotkać osobę prezentującą jedynie pewne rysy osobowościowe psychopaty (lub każdego innego rodzaju zaburzeń osobowości).” http://www.wojciechimielski.pl/index.php/psychologia-kliniczna/29-kim-jest-psychopata

Tutaj przytaczam zestawienie 10 psychopatycznych oznak, które przygotował dla swoich czytelników amerykański serwis BusinessInsider:

1. Z przyjemnością obserwują czyjąś porażkę

2. Dużo mówią, zwłaszcza o sobie – mają łatwość w produkowaniu historii o sobie

3. Czują się ważni – jeśli nie najważniejsi

4. Są nadzwyczaj pewni siebie

5. Zasady dotyczą innych

6. Mają mentalność pasożyta – liczą się tylko oni i ich przetrwanie

7. Knują i manipulują

8. Ich długofalowe cele są absurdalne i nierealne

9. Dość łatwo ich wyprowadzić z równowagi

10. Męczy ich nuda”

I jeszcze jeden fragment – zacytowany przez autora wspomnianej notki, a pobrany z innego opracowania:

„Psychopaci z natury ciążą ku piramidzie władzy i skupiają się na jej szczycie – zarówno z racji własnej żądzy władzy, jak i dlatego, że ten hierarchiczny system zarówno wymaga, jak i wspiera tych, którzy potrafią swobodnie działać bez wyrzutów sumienia, poczucia winy czy też bez prawdziwego uczucia empatii wobec innych.

Psychopaci kochają się we władzy i podejmowaniu ryzyka, są mistrzami manipulacji, egoistycznego oportunizmu i autokreacji i mają doktoraty z kłamstwa i oszustwa. Psychopaci są bardzo zręcznymi uwodzicielami i doskonale pogrywają z innymi, żeby uzyskać to, co chcą. Są bardzo spostrzegawczy w czytaniu innych ludzi, rozumieniu ich motywów i wartości, genialni w rozpoznawaniu ich słabości i ślepych plamek, bardzo skuteczni w wywoływaniu zarówno współczucia wobec siebie jak i poczucia winy u innych

W moich notkach dominujące jest przesłanie dotyczące idei Cywilizacji Polskiej i utworzonej na tej podstawie Rzeczypospolitej. Zasadniczym wskazaniem jest, że podstawą Rzeczypospolitej jest PERSONALIZM z którego jednoznacznie wyprowadzana jest struktura egalitarna instytutów życia społecznego.

Istnieje więc zasadnicza sprzeczność między polskością, a judaizmem – judaizm ma podstawę hierarchiczną wynikającą z biblijnego zalecenia nierówności: „czyńcie sobie ziemię poddaną”, a co wsparte jest sztucznym wtrąceniem w postaci opisu snu Jakuba o drabinie (hierarchiczność) prowadzącej do nieba.

W odniesieniu do notki „Pasożytyzm” można przyjąć odmienne stanowisko. To nie Żydzi mają  (genetyczne) cechy dające skłonności do psychopatii, ale przeciwnie – to idea judaizmu wymusza na nich takie zachowania, które z czasem stają się immanentnie z nimi związane.

Wnioskiem jest, że należy zwalczać ideologię judaizmu i wynikające zeń rozwiązania – w tym wypadku hierarchiczność struktur społecznych. Judaizm – to patologiczna idea prowadząca do ciągłych zadrażnień i konfliktów – i stąd powinna być potępiona, a jej wyznawcy penalizowani.

Izrael jako państwo powstał na bazie moralnej rekompensaty za traumę holokaustu. Miał być w założeniach państwem o egalitarnej strukturze społecznej. Środkiem do tego prowadzącym było „wyleczenie” z hierarchiczności poprzez obowiązkową pracę w kibucach, co dopiero pozwalało na zamieszkanie. Obecnie państwo odeszło od tych zasad – ze skutkiem widocznym. Wydaje się więc, że terapia ta powinna być przywrócona.

Istnieje tendencja w środowiskach żydowskich do powrotu do Polski. Zwłaszcza wobec narastających zagrożeń dla istnienia Izraela. Koniecznym wydaje się wprowadzenie terapii dostosowujących takich Żydów do warunków życia w Rzeczypospolitej. Tu np. 3 letni pobyt i praca na roli, przy tylko minimalnym użyciu sprzętu, a oparcie się głównie na pracy ręcznej, byłaby bardzo stosowna.

I jeszcze uwaga.

W Polsce judaizmowi przeciwstawia się katolicyzm. To nie jest właściwe ujęcie, gdyż katolicyzm, po przyjęciu doktryny trydenckiej, włączył się w nurt doktryn o charakterze hierarchicznym. Powolna destrukcja nauki Chrystusa związana z Dobrą Nowiną spowodowała, że obecnie ta doktryna w zasadzie już nie różni się od judaizmu. Warto zauważyć, że u początków judaizacji nauki Chrystusa stał św. Paweł, który zainicjował ten proces takimi słowami jak „nie bądźcie letni” (patrz na odniesienie do cech psychopatycznych), czy „zło dobrem zwyciężaj” – a każda walka jest nakierowana na uzyskanie dominacji (hierarchiczność).

Efektem jest to, że Polska została zjudaizowana chrztem.

„Zasadnicza sprzeczność” o której wspomniałem między polskością, a judaizmem ma charakter ideowy i należy odrzucić wszelkie sugestie tyczące współistnienie obu idei w jednym państwie. Próba połączenia doprowadzi do stworzenia struktury o cechach gorszych niż najgorsze cechy składowych.

Przykładem jest niemiecki nazizm utworzony z połączenia idei judaizmu z nacjonalizmem. W Polsce za „zjudaizowanie chrztem” zapłaciliśmy utratą niepodległości i rozbiorami. 

  Krzysztof J. Wojtas

 za neon24.pl

Czy żydów należy leczyć?
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz