Młodzi patrioci polscy – Oto czego boją się Żydzi

„38 % Polaków w przedziale od 18 – 24 lat popiera Młodzież Wszechpolską i inne ugrupowania skrajnie prawicowe…”

Żydzi boją się młodego pokolenia Polaków

 

9 luty 2018

Na stronie Bet Magazine Mosaico – będącej  oficjalną witryną mediolańskiej współnoty żydowskiej – Nathan Greppi poinformował, że co tylko miały miejsce w Polsce dwa przypadki, w których „przedstawiciele skrajnej polskiej prawicy zarzucili Żydom spiskowanie przeciwko nowej ustawie, zabraniającej oskarżania Polaków o deportacje Żydów do obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej”.

Pierwszy przypadek – zrelacjonował Greppi – dotyczy Ryszarda Czarneckiego, który podczas debaty telewizyjnej „obwinił Żydów amerykańskich o knucie przeciwko nowemu polskiemu aktowi prawnemu oraz przypisał im agresywność w stosunku do Polski”. Zgorszony Greppi dodał, że Czarnecki zacytował także Romana Dmowskiego – „znanego  z zagorzałego antysemityzmu, który stwierdził: «Jestem Polakiem – więc mam polskie obowiązki”.  

Nowy akapit swego artykułu Greppi poprzedził podtytułem: «Niebezpieczeństwo jakie stanowi Polska Młodzież»  (chodzi mu Młodzież Wszechpolską)

Żydowski dziennikarz napisał w nim o tym, że w Polsce „pewne grupy neofaszystowskie na nowo mobilizują się przeciwko rzekomej agresji izraelskiej wobec ustawy”. Po czym wspomniał o wezwaniu skierowanym przez demonstrantów do prezydenta Dudy, by ten „zdjął jarmułkę” oraz o apelu Roberta Winickiego by izraelską ambasador uznać za „persona non grata”.

Przytoczył także sformułowania Winnickiego mówiącego o „globalnej kampanii dyfamacji Polski spowodowanej przez Żydów oraz o tym, że Polacy powinni wyposażyć się w środki prawne umożliwiające procesowanie oszczerców”.

Greppi dodał jeszcze, że „z okazji Dnia Niepodległości Młodzież Wszechpolska zmobilizowała 60 000 osób do uczestniczenia w pochodzie, w którym wzięło udział także wielu ekstremistów prawicowych z całej Europy, wraz z członkami włoskiego ruchu Forza Nuova”. 

Trzymający rękę na pulsie żydowski autor artykułu poinformował swych czytelników o «polskim manifeście wzywajacym do „zatrzymania żydowskiej buty”, utrzymującym, że Polska jest „wasalem kręgów żydowskich”, nazywającym dzisiejszych Żydów polskich – „piątą kolumną” i nawołującym do „przebudzenia narodu z letargu, co jest osiągalne poprzez ujawnienie prawdziwego oblicza stosunków polsko-żydowskich”».

Nathan Greppi stwierdził jeszcze, że „na podstawie oświadczenia Rafała Pankowskiego – założyciela antyfaszystowskiej NGO o nazwie Nigdy Więcej – można powiedzieć, że wspomniany apel jest „najbardziej radykalnym dokumentem, jaki pojawił sie w Polsce od lat ’30 ubiegłego stulecia i że Młodzież Wszechpolska nie jest bynajmniej organizacją o niewielkiej liczebności członków”.   

   

  

Rafał Pankowski

 

 Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”

Żydowski dziennikarz napisał na koniec, że według sondaży „38 % Polaków w przedziale od 18 – 24 lat popiera Młodzież Wszechpolską i inne ugrupowania skrajnie prawicowe” oraz dodał że Europejski Kongres Żydów ujawnił, iż w Polsce miał niedawno miejsce znaczący wrost ilości ataków antysemickich». 

Polska: Skrajna prawica mówi o żydowskim spisku przeciwko ustawie w sprawie „polskich obozów”

Polonia: l’estrema destra parla di complotto ebraico contro la legge sui ‘campi polacchi’

Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń i wskazaniem adresu tekstu źródłowego) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

   za neon24.pl

Młodzi patrioci polscy – Oto czego boją się Żydzi
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz